Bli traineebedrift i 2022

Det er mange gode grunnar til å tilsette ein trainee, og aller viktigast er kanskje fersk kompetanse og friske tankar inn i bedrifta. No opnar vi for nye traineebedrifter i heile Vestland.

Om Framtidsfylket

0 - 5 tilsette

3000,- pr. år

Publiser så mange ledige stillingar du vil, bli synleg for jobbsøkarar, få tilgang til CV-database, bli profilert i Framtidsfylkets kanalar og få tilgang på tilleggstenester. Ta del i fylkets største rekrutteringsplattform og bli med i Framtidsfylket.

6 - 10 tilsette

5000,- pr. år

Publiser så mange ledige stillingar du vil, bli synleg for jobbsøkarar, få tilgang til CV-database, bli profilert i Framtidsfylkets kanalar og få tilgang på tilleggstenester. Ta del i fylkets største rekrutteringsplattform og bli med i Framtidsfylket.

11 - 20 tilsette

7500,- pr. år

Publiser så mange ledige stillingar du vil, bli synleg for jobbsøkarar, få tilgang til CV-database, bli profilert i Framtidsfylkets kanalar og få tilgang på tilleggstenester. Ta del i fylkets største rekrutteringsplattform og bli med i Framtidsfylket.

Over 20 tilsette

12.500,- pr. år

Publiser så mange ledige stillingar du vil, bli synleg for jobbsøkarar, få tilgang til CV-database, bli profilert i Framtidsfylkets kanalar og få tilgang på tilleggstenester. Ta del i fylkets største rekrutteringsplattform og bli med i Framtidsfylket.

Missing caption

Kommuniser betre – få fleire søkarar

Profiler deg som ein attraktiv arbeidsgjevar. Vi tilbyr innhaldsmarknadsføring, profilering i sosiale medium og hjelp med stillingsutlysing.