Stillingsannonse Vestland

Arbeidsliv

Sommar er høgsesong for ledig stilling

Det er fleire gode grunnar til at du skal flagge ledig stilling om sommaren.

Tal frå bemanningsbransjen og finn.no viser at hausten er ei tid mange er i modus for å bytte jobb. Sommarferien er eit godt tidspunkt for å gjere opp status, og fleire startar prosessen med å sjå seg etter noko nytt. Om du har planar om å tilsette, kan det derfor vere lurt å publisere stillingsannonsen i løpet av sommaren.

Kvifor Framtidsfylket er rette kanalen

Det som er heilt unikt med å publisere ledig stilling på framtidsfylket.no, er konteksten du gjer det i. Alle som besøker nettsida, eller dei andre kanalane våre, er interesserte i ein jobb i Vestland, og helst i Sogn og Fjordane eller Hardanger. Gjennom mange år har vi opparbeida oss ein stor følgarskare som anten leitar aktivt etter jobb i fylket eller er nysgjerrig og open for det. Det betyr at når du publiserer ledig stilling hos oss, så veit du at du når ei relevant målgruppe.

Saman er vi gode

Når du publiserer ledige stillingar i jobbportalen vår, er du med å vise fram mangfaldet og moglegheitene i arbeidslivet i Vestland. Vi skal skape ramma rundt og inspirere gjennom gode historier og innhald i sosiale flater. På den måten kan vi saman tiltrekke oss nye og fleire folk til regionen.

Publiser ledig stilling

Fleire saker