kurs i intervjuteknikk

Photoevent

Kurs

Kurs i rekrutteringsprosessen frå A - Å med hovudfokus på intervjuteknikk

Jobbar du med rekruttering og ønsker meir struktur på prosessen? Då er dette kurset for deg.

Vi inviterer til ein dag der vi går gjennom sjølve rekrutteringsprosessen frå A til Å, med hovudfokus på jobbintervjuet.

Det er lagt opp til ein teoridel før lunsj, og ein valfri workshop etter lunsj. Der vil du få praktisk trening i å gjennomføre eit jobbintervju. Kurset passar for deg som jobbar med tilsetjingar dagleg, og for deg som berre rekrutterer av og til.

Kursinnhald:

 • Presentasjonav elementa i rekrutteringsprosessen
 • Kort om jobbanalyse, som er avgjerande for vellukkarekruttering

Førstegangsintervjuet- «Dengodesamtalen»:

 • Førebuing
 • Fallgruver du bør unngå
 • Etisk kommunikasjon
 • Kroppsspråk
 • Evaluering m.m.

Andregangsintervjuet

 • Strukturert eller delvis strukturert intervjuteknikk
 • Korleis komme meir i djupna på kandidaten sin personligheit
 • Kva har vi ikkje lov til å spørre om i intervjuet?
 • Bruk av testar i forkant av intervjuet
 • På kva måte følge opp kandidatar som ikkje går vidare m.m

Referanseintervjuet og bakgrunnssjekk
Sist med ikkje minst: Gode måtar å ta i mot nye tilsette

Dato
2. juni

Tidspunkt
Kurset varer frå kl 09.00 til kl 12.30.

Prisar
Pris for medlemer i Framtidsfylket kr 1 750,-. / Pris for andre 2 250,-

Meld deg på

Valfri workshop:
Praktisk trening i intervjuteknikk (13.30 – 15.00). NB: max 16 deltakarar

Vil du bli betre på å gjennomføre intervju? Då har du moglegheit til å få praktisk trening og tilbakemelding fra fagpersonar.

Gjennomgang i plenum av gjennomføringa av intervjuet

Vi deler i grupper på 3-4 personar

 • Ein intervjuar
 • Eit intervjuobjekt
 • Ein til to observatørar som evaluerar intervjuaren ut frå valde kriterium
 • Oppsummering i plenum

Kostnad
Pris for medlemer i Framtidsfylket kr 950,- / Ikkje medlem kr 1250,-
Dei som deltek på workshopen får lunsj.

Lokasjon
Scandic Sunnfjord Hotel og Spa

Meld deg på

Kurshaldar
Elin Hagene har lang fartstid innan rekrutteringsfaget. Dei siste 15 åra har ho arbeidd med rekruttering og tilsettingar mellom anna som fagsjef for rekruttering i Norges tredje største bemanningsbyrå. Ho underviser i rekrutteringsprosessen, bruk av testverkty og har spesialisert seg på kurs i strukturert intervjuteknikk. Elin er DNV-sertifisert rekrutterar og har sertifisering for Human Content og Aon sine verktøy. Ho har ogå ein bachelor i internasjonalisering og marknadsføringsleiing frå BI med organisasjonspsykologi som en del av fagkretsen.

intervjuteknikk

Elin Hagene