Oppdag Vestlandsliv

For nokre handlar det gode liv om karriere, for andre om fritid. Og så er det vi som vil ha begge deler. Vi som vil ha eit givande arbeidsliv, men også tid til familieliv, friluftsliv, kulturliv, kaféliv og nye eventyr.


Vestlandsliv er alt dette.
Oppdag det med Framtidsfylket – for det er her det startar.

Jobb i Vestland
Filtrer artiklar
Missing caption
Nyheiter U40-leiarane: Overtydd om at nettverk har betydning

Eit U40-nettverk legg til rette for faglege og sosiale møteplassar for unge under 40 år. Det siste året har det dukka opp heile tre slike nettverk i fylket vårt – i Sunnfjord, Sogn og i Ullensvang.

Missing caption
Nyheiter - Ein attraktiv jobb var eit absolutt krav

Då Ingalill og kjærasten skulle flytte på seg, var både Vestlandet og Nord-Norge eit alternativ.

Missing caption
Arbeidsliv Bankens beste tips for god rekruttering

Dei siste fire åra har Sparebanken Sogn og Fjordane vore gjennom eit generasjonsskifte og tilsett nærare 150 nye, skriv kommunikasjonsdirektør Johanne Viken Sandnes.

Missing caption
Nyheiter 11 ledige i november

På jobbjakt i november? I Vestland finst det akkurat no spennande jobbar innan mellom anna økonomi, forretningsutvikling, rådgjeving og skipsdesign. Sjekk dei ut!

Missing caption
Nyheiter Deler ein glød for data

Stordataforskarane Bjørn Christian Weinbach og Malin Waage deler både kontor og visjonar for stordata i næringslivet i Sogn og Fjordane.

Missing caption
Arbeidsliv Arbeidstakarar frå Vestlandet er meir krevjande enn nordmenn flest

Norske arbeidstakarar set høge krav til arbeidsgjevar, og vi vestlendingar er dei som er mest kravstore, skriv Daniel Dvergsdal i Randstad Norway.

Missing caption
Nyheiter Fort kjende på samling

Sivert og Harald vart fort kjende under årets første traineesamling. For mange handlar det om å tre ut av komfortsona.

Missing caption
Nyheiter 10 ledige i oktober

Månadens stillingar byr på alt frå renovasjon til teknologi. Sjekk ut arbeidsmarknaden i Vestland!

1 av 28