Bli traineebedrift

Akkurat no tar vi inn nye traineebedrifter for 2023/24.
Ønsker du ny driv og fersk kompetanse i bedrifta? Då kan vi hjelpe deg.

traineegruppe

Som trainee i Framtidsfylket får du ein unik overgang frå studieliv til arbeidsliv. I tillegg til fast jobb i eitt år, er du del av eit sosialt nettverk av trainear 🧡

Vi tilbyr:

  • Eitt år med arbeidserfaring og personleg utvikling
  • Innsyn i næringslivet i Vestland
  • Eigen mentor i bedrifta som følger deg opp
  • Fellessamlingar med fagleg og sosialt program
  • Studietur til utlandet
  • Vestlandet 🧡
trainee jente

Kva er ein trainee?

Kva vil det seie å vere trainee i Framtidsfylket? Her får du svara på ofte stilte spørsmål.