norec

Arbeidsliv

Rekrutterer til hele verden fra Førde

Er det mulig å holde til i Førde og rekruttere til resten av verden? Til det vil jeg si et stort JA! Det er ikke noe problem å nå verden fra Sunnfjord.

I midten av 2021 fikk Norec i oppdrag fra Utenriksdepartementet (UD) å rekruttere nordmenn til internasjonale organisasjoner i FN-systemet. Norec er en etat under UD, og et kompetansesenter på utveksling. Vi har også lang erfaring med å forberede mennesker som skal arbeide og bo i et annet land. Dette er spesialkompetanse som er nyttig i oppdraget med å rekruttere til internasjonale organisasjoner.

De norskfinansierte stillingene som Norec koordinerer er et resultat av samarbeid mellom flere parter, spesielt mellom UD, Norec og de internasjonale organisasjonene. UD ivaretar norske interesser gjennom utenrikspolitiske mål og strategier, og det er en overordnet målsetting at flere nordmenn skal arbeide i FN-systemet.

Hvem ser vi etter?

De internasjonale organisasjonene har behov for mange typer kompetanse både på hovedkontor i de store hovedstedene, og ved små kontor mindre byer. Spennet i oppgaver og plassering kan variere fra en juniorekspert på energi i Ukraina til en seniorstilling innen økonomi i USA. Andre aktuelle kompetanser organisasjonene har behov for kan være innen logistikk, HR, ingeniørfag, samfunnsvitenskap og matsikkerhet.

De kandidatene vi ønsker å nå har internasjonal erfaring kombinert med en sterk fagkompetanse. Internasjonal erfaring i denne settingen kan for eksempel være praktikantstillinger og internship på ambassader og i ulike organisasjoner, eller utveksling gjennom Norec-prosjekt.

– Det er ikke noe problem å nå verden fra Sunnfjord.

camilla Ericsson valvik norec

Camilla Ericsson Valvik, seniorrådgivar HR i Norec

I tillegg må de vi rekrutterer til denne typen stillinger kunne flere språk. Nordmenn er generelt gode i engelsk, og det er vel og bra. Men ofte kreves det også et ekstra språk som fransk, spansk, kinesisk eller ett av de andre FN-språkene.

Med andre ord er listen over kvalifikasjoner vi ser etter lang. I tillegg må man være norsk statsborger for å kunne søke. Det siste kravet er felles for alle stillinger vi rekrutterer internasjonalt med norske midler.

Hvordan finne dem fra Førde?

Dette har noen kanskje lurt på, og det forstår vi. Når mine kollegaer og jeg er ute og forteller om dette oppdraget, er det mange som synes det er litt underlig at Norec er plassert i Sunnfjord og ikke i en av de største byene i Norge. Som virksomhet skiller vi oss jo litt fra andre i området vårt, men samtidig så har vi lang erfaring med å jobbe opp mot internasjonale samarbeidspartnere. Så for oss var ikke dette helt ukjent, selv om det likevel var litt nytt.

Utfordringen var hvordan vi skulle nå den aktuelle målgruppen, som dels var ny for oss, og sørge for at mulighetene i de internasjonale organisasjonene ble bedre kjent blant dem som kunne tenke seg en slik jobb. Etter at vi fikk oppdraget, har vi jobbet med å finne gode metoder for nettopp dette.

Og det har vi heldigvis lykkes med, derav den litt selvsikre bekreftelsen helt øverst i innlegget. Vi får søkere fra hele landet og fra norske borgere i utlandet, og søkermengden til internasjonale stillinger har økt betraktelig i løpet av de siste to årene. Så JA! Det er definitivt mulig å finne denne type kompetanse, selv om vi har base i Førde. 

norec kollegas

For å oppfylle oppdraget vårt tar vi i bruk ulike metoder avhengig av om vi skal lyse ut en konkret stilling, eller promotere oppdraget med rekruttering av nordmenn til internasjonale organisasjoner. Noen av virkemidlene vi bruker er:

  • Egen karriereportal på Facebook og Instagram for internasjonal rekruttering
  • Annonsering i sosiale medier som LinkedIn, Facebook og Instagram, gjerne med video
  • Dedikert plass til internasjonale jobbmuligheter på våre hjemmesider
  • Samarbeid med bedriftsforeninger på universitet og høyskoler rundt om i Norge
  • Digitale og fysiske åpne informasjonsmøter for dem som er interessert i en internasjonal karriere
  • Tett samarbeid med nordiske og europeiske virksomheter som har samme oppdrag for sine respektive land
  • Deltakelse på ulike karrieremesser i Norge og i utlandet

I tillegg har vi selvsagt også tradisjonelle stillingsannonser på ulike nettsider når vi har stillinger ute.

Vi har også et eget team av ressurser satt sammen fra ulike deler av Norec, som i tillegg til sine ordinære oppgaver har dette som oppdrag. Det gjør at vi kan tenke helhetlig og på tvers av fagområder, noe som gir oss bedre kompetanse for å treffe på oppdraget.

Vil du vite mer eller har du spørsmål om hvordan vi rekrutterer internasjonalt? Da kan du kontakte oss på fn_stillinger@norec.no.

Camilla Ericsson Valvik
Seniorrådgivar HR
Norwegian Agency for Exchange Cooperation (NOREC)

Fleire saker