Ledige stillingar

Instituttleiar ved Institutt for samfunnsvitskap Hovedbilde

Instituttleiar ved Institutt for samfunnsvitskap

Arbeidsgivar Høgskulen på Vestlandet
Stad Sogndal
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 11-09-2022
Barnehagelærar - Solvorn Hovedbilde

Barnehagelærar - Solvorn

Arbeidsgivar Luster kommune
Stad Luster
Tilsettingsform Deltid
Søknadsfrist 04-09-2022
Sjukepleiar/vernepleiar ved Miljarbeidartenesta Hovedbilde

Sjukepleiar/vernepleiar ved Miljarbeidartenesta

Arbeidsgivar Gloppen kommune
Stad Gloppen
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 04-09-2022
Miljøterapeut ved Miljøarbeidertenesta Hovedbilde

Miljøterapeut ved Miljøarbeidertenesta

Arbeidsgivar Gloppen kommune
Stad Gloppen
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 04-09-2022
Helsefagarbeidar/hjelpepleiar Hovedbilde

Helsefagarbeidar/hjelpepleiar

Arbeidsgivar Helse Førde
Stad Sunnfjord
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 01-09-2022
Fast 100% stilling som vernepleiar ved tenestene for funksjonshemma, avd. Haugane Hovedbilde

Fast 100% stilling som vernepleiar ved tenestene for funksjonshemma, avd. Haugane

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Ledig 20% helgastilling som helsefagarbeidar ved Bremanger sjukeheim Hovedbilde

Ledig 20% helgastilling som helsefagarbeidar ved Bremanger sjukeheim

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Deltid
Søknadsfrist 04-09-2022
Ledig 100% stilling som sjukepleiar eller vernepleiar ved Bremanger sjukeheim Hovedbilde

Ledig 100% stilling som sjukepleiar eller vernepleiar ved Bremanger sjukeheim

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 04-09-2022
Lærar/spesialpedagog ved Svelgen oppvekst Hovedbilde

Lærar/spesialpedagog ved Svelgen oppvekst

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 04-09-2022
Vi søker rekneskapsmedarbeidar Hovedbilde

Vi søker rekneskapsmedarbeidar

Arbeidsgivar Lotteri- og stiftelsestilsynet
Stad Sunnfjord
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 04-09-2022
Kjøkkenassistent - Hogatunet Hovedbilde

Kjøkkenassistent - Hogatunet

Arbeidsgivar Stad kommune
Stad Stad
Tilsettingsform Deltid
Søknadsfrist 30-08-2022
Helsefagarbeidar, Gloppen omsorgssenter 1. etg Hovedbilde

Helsefagarbeidar, Gloppen omsorgssenter 1. etg

Arbeidsgivar Gloppen kommune
Stad Gloppen
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 22-08-2022
Sjukepleiar, Gloppen omsorgssenter, Oreteigen Hovedbilde

Sjukepleiar, Gloppen omsorgssenter, Oreteigen

Arbeidsgivar Gloppen kommune
Stad Gloppen
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 22-08-2022
Sjukepleiar/vernepleiar, Gloppen omsorgssenter 1. etg Hovedbilde

Sjukepleiar/vernepleiar, Gloppen omsorgssenter 1. etg

Arbeidsgivar Gloppen kommune
Stad Gloppen
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 22-08-2022
Vikar som familierettleiar i Familieteamet Gloppen/Stryn Hovedbilde

Vikar som familierettleiar i Familieteamet Gloppen/Stryn

Arbeidsgivar Gloppen kommune
Stad Gloppen
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 25-08-2022
Økonom Hovedbilde

Økonom

Arbeidsgivar BDO AS
Stad
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 20-08-2022
Planleggar/prosjektleiar Hovedbilde

Planleggar/prosjektleiar

Arbeidsgivar Norges vassdrags- og energidirektorat
Stad Sunnfjord
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Helsefagarbeidar - Seljetunet Hovedbilde

Helsefagarbeidar - Seljetunet

Arbeidsgivar Stad kommune
Stad Stad
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Rågjevar NAV (vikariat) Hovedbilde

Rågjevar NAV (vikariat)

Arbeidsgivar Høyanger kommune
Stad Høyanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Lærar - Eid ungdomsskule og Nordfjordeid skule Hovedbilde

Lærar - Eid ungdomsskule og Nordfjordeid skule

Arbeidsgivar Stad kommune
Stad Stad
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Institusjonskokk - Seljetunet Hovedbilde

Institusjonskokk - Seljetunet

Arbeidsgivar Stad kommune
Stad Stad
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Sjukepleiar - Seljetunet Hovedbilde

Sjukepleiar - Seljetunet

Arbeidsgivar Stad kommune
Stad Stad
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Sjukepleiar - Heimetenesta Hovedbilde

Sjukepleiar - Heimetenesta

Arbeidsgivar Stad kommune
Stad Stad
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Rågjevar NAV (fast stilling) Hovedbilde

Rågjevar NAV (fast stilling)

Arbeidsgivar Høyanger kommune
Stad Høyanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Lærar - 2. gongs utlysing Hovedbilde

Lærar - 2. gongs utlysing

Arbeidsgivar Høyanger kommune
Stad Høyanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Barnehagestyrar/pedagogisk leiar Hovedbilde

Barnehagestyrar/pedagogisk leiar

Arbeidsgivar Høyanger kommune
Stad Høyanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Lærar Hovedbilde

Lærar

Arbeidsgivar Høyanger kommune
Stad Høyanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Barnehagelærar - Veitastrond Hovedbilde

Barnehagelærar - Veitastrond

Arbeidsgivar Luster kommune
Stad Luster
Tilsettingsform Deltid
Søknadsfrist 21-08-2022
Vil du bli ein del av vårt team for teknisk teikning? Hovedbilde

Vil du bli ein del av vårt team for teknisk teikning?

Arbeidsgivar Vik Ørsta AS
Stad Vik
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 25-08-2022
Vil du bli ein del av vårt salsteam for rekkverk? Hovedbilde

Vil du bli ein del av vårt salsteam for rekkverk?

Arbeidsgivar Vik Ørsta AS
Stad Vik
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 25-08-2022
Prosjektleiar mot Stad skipstunnel Hovedbilde

Prosjektleiar mot Stad skipstunnel

Arbeidsgivar Stad kommune
Stad Stad
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Kokk ved Svelgen omsorgssenter Hovedbilde

Kokk ved Svelgen omsorgssenter

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Deltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Helgastilling ved Svelgen omsorgssenter Hovedbilde

Helgastilling ved Svelgen omsorgssenter

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Deltid
Søknadsfrist 28-08-2022
 Prosjektstilling i einetiltak ved teneste for funksjonshemma, avd. Haugane Hovedbilde

Prosjektstilling i einetiltak ved teneste for funksjonshemma, avd. Haugane

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Vernepleiar ved tenestene for funksjonshemma, avd. Haugane Hovedbilde

Vernepleiar ved tenestene for funksjonshemma, avd. Haugane

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Helgastilling ved Haugetun Bukollektiv Hovedbilde

Helgastilling ved Haugetun Bukollektiv

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Deltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Miljøterapeut i barneverntenesta Hovedbilde

Miljøterapeut i barneverntenesta

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Deltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Sakshandsamar i barneverntenesta Hovedbilde

Sakshandsamar i barneverntenesta

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Helsesjukepleiar i Bremanger kommune sin helsestasjon, oppmøtestad: Svelgen Hovedbilde

Helsesjukepleiar i Bremanger kommune sin helsestasjon, oppmøtestad: Svelgen

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Vikariat som sjukepleiar i heimetenestene i Svelgen/Davik Hovedbilde

Vikariat som sjukepleiar i heimetenestene i Svelgen/Davik

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Deltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Sjukepleiar i heimesjukepleien, open omsorg Indre Hovedbilde

Sjukepleiar i heimesjukepleien, open omsorg Indre

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Sjukepleiar ved Svelgen omsorgssenter Hovedbilde

Sjukepleiar ved Svelgen omsorgssenter

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
HMS/KS Medarbeider Hovedbilde

HMS/KS Medarbeider

Arbeidsgivar Veidekke Entreprenør AS
Stad Sunnfjord
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 29-08-2022
Helsefagarbeidar ved Svelgen omsorgssenter Hovedbilde

Helsefagarbeidar ved Svelgen omsorgssenter

Arbeidsgivar Bremanger kommune
Stad Bremanger
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Open søknad - vikararbeid i helse og omsorg Hovedbilde

Open søknad - vikararbeid i helse og omsorg

Arbeidsgivar Stad kommune
Stad Stad
Tilsettingsform Deltid
Søknadsfrist 31-12-2022
Open søknad - vikararbeid i reinhald Hovedbilde

Open søknad - vikararbeid i reinhald

Arbeidsgivar Stad kommune
Stad Stad
Tilsettingsform Deltid
Søknadsfrist 31-12-2022
Open søknad - vikararbeid i skule, sfo og barnehage Hovedbilde

Open søknad - vikararbeid i skule, sfo og barnehage

Arbeidsgivar Stad kommune
Stad Stad
Tilsettingsform Deltid
Søknadsfrist 31-12-2022
Rådgjevar innan friluftsliv og idrett Hovedbilde

Rådgjevar innan friluftsliv og idrett

Arbeidsgivar Ullensvang kommune
Stad Ullensvang
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 01-09-2022
Økonomimedarbeidar Hovedbilde

Økonomimedarbeidar

Arbeidsgivar Stad kommune
Stad Stad
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 22-08-2022
Helgestillingar og tilkallingsvikarar ved Seljetunet Hovedbilde

Helgestillingar og tilkallingsvikarar ved Seljetunet

Arbeidsgivar Stad kommune
Stad Stad
Tilsettingsform Deltid
Søknadsfrist 01-09-2022
Customer Support Specialist Hovedbilde

Customer Support Specialist

Arbeidsgivar Tibber - Join the electric revolution
Stad Sunnfjord
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 30-09-2022
Arealplanleggjar Sunnfjord Hovedbilde

Arealplanleggjar Sunnfjord

Arbeidsgivar Norconsult AS
Stad Sunnfjord
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 05-09-2022
Arealplanleggjar Nordfjord Hovedbilde

Arealplanleggjar Nordfjord

Arbeidsgivar Norconsult AS
Stad Stad
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 05-09-2022
Arealplanleggjar Sogn Hovedbilde

Arealplanleggjar Sogn

Arbeidsgivar Norconsult AS
Stad Sogndal
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 05-09-2022
VVS-ingeniør Sogndal Hovedbilde

VVS-ingeniør Sogndal

Arbeidsgivar Norconsult AS
Stad Sogndal
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 05-09-2022
VVS-ingeniør Sunnfjord Hovedbilde

VVS-ingeniør Sunnfjord

Arbeidsgivar Norconsult AS
Stad Sunnfjord
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 05-09-2022
Spesialkonsulent innan rekruttering og kommunikasjon Hovedbilde

Spesialkonsulent innan rekruttering og kommunikasjon

Arbeidsgivar Stad kommune
Stad Stad
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 21-08-2022
Reinhaldarar Hovedbilde

Reinhaldarar

Arbeidsgivar Gloppen kommune
Stad Gloppen
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 28-08-2022
Software Developer - .Net/PL/SQL  Hovedbilde

Software Developer - .Net/PL/SQL

Arbeidsgivar Hansen Technologies (tidlegare Enoro)
Stad Sunnfjord
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 01-10-2022
Professor i leiing Hovedbilde

Professor i leiing

Arbeidsgivar Høgskulen på Vestlandet
Stad Sogndal
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 02-10-2022
Ingeniør - vatn og avløp Hovedbilde

Ingeniør - vatn og avløp

Arbeidsgivar Stad kommune
Stad Stad
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 21-08-2022
Rørlegger Sunnfjord og omegn Hovedbilde

Rørlegger Sunnfjord og omegn

Arbeidsgivar Skår VVS AS
Stad Sunnfjord
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 31-12-2023
Servicetekniker i Sunnfjord og omegn Hovedbilde

Servicetekniker i Sunnfjord og omegn

Arbeidsgivar Skår VVS AS
Stad Sunnfjord
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 31-12-2023
Rørlegger/Bas i Sogndal Hovedbilde

Rørlegger/Bas i Sogndal

Arbeidsgivar Skår VVS AS
Stad Sogndal
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 31-12-2023
Rørlegger/Bas i Sunnfjord og omegn Hovedbilde

Rørlegger/Bas i Sunnfjord og omegn

Arbeidsgivar Skår VVS AS
Stad Sunnfjord
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 31-12-2023
Kvalitetskoordinator Hovedbilde

Kvalitetskoordinator

Arbeidsgivar Coast Seafood AS
Stad Kinn
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 06-01-2023
Åpen søknad Sogn og Fjordane Hovedbilde

Åpen søknad Sogn og Fjordane

Arbeidsgivar Veidekke Entreprenør AS
Stad Sunnfjord
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 31-12-2022
Bli del av eit framtidsretta og fleksibelt rekneskapskontor Hovedbilde

Bli del av eit framtidsretta og fleksibelt rekneskapskontor

Arbeidsgivar Rekneskap Fjordane AS
Stad Sunnfjord
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 15-11-2022
Prosjektleiarar Hovedbilde

Prosjektleiarar

Arbeidsgivar Åsen & Øvrelid AS
Stad Sunnfjord
Tilsettingsform Fulltid
Søknadsfrist 30-12-2026