Ledige stillingar

Møt eit framtidsretta næringsliv som satsar på sjø, land, reiseliv, berekraft, teknologi, helse, innovasjon – og DEG!

Nedanfor finn du oversikta over ledige stillingar.

Finn du ikkje noko som passar? Då bør du ta direkte kontakt med arbeidsgivarar.

Person som tar bilde av havet, logo til framtidsfylket