Delta på karrieremesser

Nyare forskning viser at ein av dei viktigaste rekrutteringsstrategiane er å bygge opp relasjonar til kandidatar som ikkje er på aktivt jobbjakt. Mange er villige til å bytte arbeidsgjevar dersom dei får eit interessant tilbod.

Kvart år arrangerer Framtidsfylket karrieremesser. Messene er ein viktig møtestad for næringslivet i distriktsvestland og potensielle tilflyttarar som er nysgjerrige på karriere i fylket. Nye arbeidsforhold oppstår, og nyutdanna og arbeidssøkarar blir gjort merksame på kva karrieremoglegheiter som finst i Sogn og Fjordane og Hardanger-regionen.

Bli med og vis fram di bedrift på Framtidsfylket karrieremesser i 2020 – meld dykk på her! 

Desse bedriftene er påmeldt messene i:

Trondheim


Dato: 27. januar
Stad: Gløshaugen, NTNU

Etter ønske frå fleire bedrifter har vi lagt til rette for meir tid til mingling. For å sikre flest mogleg studentar på messa har vi booka standplassar på skulen. Då er vi der studentane er, når dei er der.

Program
Kl. 09.00
Vi kickstartar med eit frukostseminar med gratis mat og kaffi til studentane. Fem flinke foredragshaldarar skal gje Trondheim-studentane eit innblikk i det spennande som finst i Sogn og Fjordane.

Kl. 10.00 – 15.00 Bedriftene står på stand i Realfagsbygget på Gløshaugen. Med andre ord er ein plassert midt i mylderet av studentar. Vi har også «innhentarar» til messa som er plassert på dei andre fakulteta på NTNU.

18.00 Kveldsarrangement for bedriftene og inviterte jobbkandidatar
Gje aktuelle kandidatar ein «gullbillett» til kveldsarrangementet. Førehandspåmeldte bedrifter får i løpet av messedagen dele ut invitasjonar til studentar dei ønskjer å prate meir med under årets kveldsarrangement. Vi bookar eit hyggeleg lokale i Trondheim sentrum, der bedriftene kan invitere med seg aktuelle kandidatar for å bli betre kjent. Her blir det middag, underhaldning og noko godt i glaset. NB: Bedriftene betalar for maten sin sjølv, men Framtidsfylket spandera maten på gullkandidatane.

Bergen

Dato: 4. februar
Stad: Grieghallen

Mingling frå 18.00 til 21.00
Tilbakemeldingane på karrieremessa i Bergen har vore gode, så vi held på kveldsarrangementet til neste år også.

Det blir mingling og stands heile kvelden for å sikre mest mogleg tid med studentane. Vi riggar ei scene i standlokalet for korte foredrag gjennom kvelden.
Etter messa tek vi oss ein velfortent pust i bakken i eit hyggeleg lokale i Bergen sentrum. Her står god mat, erfaringsutveksling og nettverksbygging i fokus.

Trykk her for påmelding til Framtidsfylket Karrieremesse 2020!

 

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.