Bli trainee

Framtidsfylket Trainee er eit fylkesdekkjande traineeprogram for nyutdanna med arbeidsgjevarar frå ulike fagfelt i privat og offentleg sektor. Kva bedrifter som deltek i programmet varierer frå år til år.

Les om traineeordninga i magasinet vårt #utanfilter

Som trainee er du tilsett i ei bedrift i fylket. Denne jobben er basert på ei kontrakt mellom deg og bedrifta, og er elles uavhengig av traineeordninga. I bedrifta har du også ein mentor som skal følgje deg opp.

Fire gongar i løpet av traineeåret deltar du på faglege fellessamlinger – kvar gong på ein ny plass i fylket. Her møtest alle traineeane i dei ulike bedriftene. På samlingane har vi fokus på erfaringsutveksling frå jobbkvardagen, teambygging og andre tema som er nyttige når ein er ny i jobben. Eigenutvikling er ein sentral del av det å vere trainee. I tillegg legg vi vekt på at traineeane skal bli kjende med næringslivet i Sogn og Fjordane, samtidig som det sosiale og friluftsaktivitetar er ein viktig del av samlingane.

Vi legg òg opp til ein studietur til utlandet i april/mai. Dei siste fire åra har turen gått til Brussel for å studere relasjonar mellom Vestland og EU.

Traineeåret varer frå august til august.

Kva kompetanse som vert etterspurd vil avhenge av kva bedrifter som deltek. Men stort sett alle studieretningar og kompetanseområde har vore etterspurde. Vi har alltid brei fagleg spreiing i traineegruppa (samfunnsfag, IKT, økonomi, ingeniør, juss og marknadsføring), noko som gjer læringa unik.

Du som søkjer:

  • har utdanning på bachelor- eller masternivå
  • har maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar
  • beherskar norsk som arbeidsspråk
  • har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år som vil krevje mykje av deg

 

Vi tilbyr deg:

  • Ein spennande jobb med eit nettverk av kompetansebedrifter
  • Fagleg og personleg utvikling
  • Innsyn i eit mangfoldig næringsliv som få kjenner til
  • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

 

Traineestillingane blir lyst på heimesidene våre i januar 2021. Du søkjer ved å logge inn og opprette CV oppe til høgre på sida. 

Noko du lurer på? Kontakt oss eller les FAQ her.

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.