Traineeår

Trainee

Eit unikt år ventar

Å vere trainee i Vestland er mykje meir enn arbeidserfaring. Klar for eit år du aldri gløymer?

Er du nyutdanna eller fersk i arbeidslivet? Har du lyst til å ta steget? Delta i Framtidsfylket sitt traineeprogram og få ditt livs år i Vestland!

Sjå årets traineestillingar

Ei traineestilling byr på brei arbeidserfaring, personleg utvikling og nye nettverk. Som trainee er du tilsett i éi bedrift i Vestland i eitt år. Vi tilbyr deg:

  • Ein unik overgang frå studieliv til arbeidsliv
  • Innsyn i næringslivet i Vestland
  • Eigen mentor i bedrifta som følger deg opp
  • Traineesamlingar med fagleg og sosialt program
  • ... og her vil du oppleve vakre Vestland 💚
  • Studietur til utlandet
  • Personleg utvikling
  • Gøy, gøy og gøy
Traineesamling

Sosiale samlingar

På samlingane har vi fokus på erfaringsutveksling frå jobbkvardagen, teambygging og andre nyttige tema for deg som er fersk i arbeidslivet. Eigenutvikling er ein sentral del av det å vere trainee. Samtidig legg vi vekt på at du skal bli kjend med næringslivet i Vestland, slik at du veit kva jobbsjansar du har her. Like viktig er det at du skal trivast i Vestland, så vi legg opp til mykje hygge og moro og nye vennskap.

Trainee Vestland
Sjå årets traineestillingar

Fleire saker