Traineestillingar

Som trainee i Framtidsfylket får du ein unik overgang frå studieliv til arbeidsliv. I tillegg til fast jobb i eitt år, er du del av eit sosialt nettverk av traineear 🧡

traineestilling jente

Som Framtidsfylket Trainee får du:

  • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i Vestland
  • Fagleg og personleg utvikling
  • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
  • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee:

  • Minimum bachelor eller mastergrad
  • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter studium
  • Du må forstå og kunne kommunisere på norsk. Sjå elles arbeidsgjevar sine krav for språkkunskap.

Neste års traineestillingar blir lansert i starten av 2023.
Som trainee vil du jobbe i eitt år – frå august 2023 til august 2024.