Trainee Framtidsfylket

Nyheiter

Bli trainee i Framtidsfylket

Er du nyutdanna eller fersk i arbeidslivet? Har du lyst til å oppleve Vestland? Delta i Framtidsfylket sitt traineeprogram.

Ei traineestilling byr på brei arbeidserfaring, personleg utvikling og nye nettverk. Som trainee er du tilsett i éi bedrift i Vestland i eitt år. Vi tilbyr deg:

  • Ein unik overgang frå studieliv til arbeidsliv
  • Innsyn i næringslivet i Vestland
  • Eigen mentor i bedrifta som følger deg opp
  • Fellessamlingar med fagleg og sosialt program
  • Studietur til utlandet
  • Fagleg og personleg utvikling

Mange får tilbod om fast jobb

Traineeåret varer frå august til august. Sjølv om traineekontrakten varer i eitt år, endar mange opp med tilbod om fast jobb. Kva bedrifter som er med i programmet og kva stillingar som blir lyste ut varierer frå år til år.

Sosiale samlingar

På samlingane har vi fokus på erfaringsutveksling frå jobbkvardagen, teambygging og andre nyttige tema for deg som er fersk i arbeidslivet. Eigenutvikling er ein sentral del av det å vere trainee. Samtidig legg vi vekt på at du skal bli kjend med næringslivet i Vestland, slik at du veit kva jobbmoglegheiter du har her. Like viktig er det at du skal trivast her, så vi legg opp til mykje hygge og moro og nye vennskap.

Du som søker:

  • har utdanning på bachelor- eller masternivå
  • har maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar
  • beherskar norsk som arbeidsspråk
  • vil litt meir i arbeidslivet

Vi lyser ut traineestillingane i januar, men det hender det dukkar opp traineestillingar i løpet av året. Meld deg på nyheitsbrevet vårt og hald deg oppdatert:

Påmelding nyheitsbrev

Fleire saker