Trainee Framtidsfylket

Nyheiter

Her er traineestillingane for 2022/2023

Er du nyutdanna eller fersk i arbeidslivet? Har du lyst til å sette spor i Vestland? Søk no og delta i Framtidsfylket sitt traineeprogram.

Som trainee i Framtidsfylket får du ein unik overgang frå studieliv til arbeidsliv. I tillegg til fast jobb i eitt år, er du del av eit sosialt nettverk av trainear 🧡

Vi tilbyr:

 • Eitt år med arbeidserfaring og personleg utvikling
 • Innsyn i næringslivet i Vestland
 • Eigen mentor i bedrifta som følger deg opp
 • Fellessamlingar med fagleg og sosialt program
 • Studietur til utlandet
 • Vestlandet 🧡

Her er årets traineestillingar:

Accountor søker trainee: Økonomi og rekneskap

Bano søker trainee: Økonomi og administrasjon, produktutvikling og digital markedsføring

BKK søker trainee: Digital utvikling

BKK søker trainee: Forvalting og prosjektleiing

Coast Seafood søker trainee: Prosjektmedarbeidar

Convene Group søker trainee: Jus, forretningsutvikling m.m.

Deloitte søker trainee: Økonomisk spesialisering

Digitaliseringsdirektoratet søker trainee: IT-utviklar

Elkem Bremanger søker trainee: Tekniske fagområder

Enivest søker trainee: Forretningsutviklar

Enivest søker trainee: Systemutviklar

Evoy søker trainee: Kyberteknikk/automasjon/elektronikk

Fjord Base AS søker trainee: Tekniske fag

Fjord1 søker trainee: IT

Fjord1 søker trainee: Økonomi og finans

Helse Førde søker trainee: Innovasjonsmedarbeidar

Highsoft søker trainee: Web-utviklar

Høgskulen på Vestlandet søkter trainee: Campusutvikling

Høgskulen på Vestlandet søker trainee: Helseteknologi og robotikk

Kunnskapsparken søker trainee: Forretningsutvikling

Kunnskapsparken søker trainee: Prosjektleiing innan grøn omstilling og sirkulær økonomi

Lotteri- og stiftelsestilsynet søker trainee: It og dokumentbehandling

NAV Økonomitenste søker trainee: Økonomi

Norec søker trainee: Internasjonal utvikling

Norse Feedback søker trainee: Internasjonal marknadsføring

Proresult søker trainee: Utviklar

PWC søker trainee: Økonomiske og/eller tekniske fag

Saga fjordbase søker trainee: Logistikk

Simas IKS søker trainee: Sirkulærøkonomi, berekraft og kommunikasjon

Sogn og Fjordane energi søker trainee: Elektrofag

Sparebanken Sogn og Fjordane søker trainee: Berekraft

Sparebanken Sogn og Fjordane søker trainee: Kunderådgjevar bedrift

Statsforvaltaren Vestland søker trainee: Jurist

Statsforvaltaren Vestland søker trainee: Landbruksforvaltning

Sunnfjord kommune søker trainee: Digitalisering og velferdsteknologi

Sygnir søker trainee: Elkraft og digitalisering

Tibber søker trainee: Business Analyst

Tibber søker trainee: Forretningsutvikling

Tibber søker trainee: Industridesigner/ Maskiningeniør

Tibber søker trainee: Kundeoppleving

Tizir søker trainee: Prosessingeniør

Ullensvang kommune søker trainee: Samfunns- og arealplanleggar

Ullensvang kommune søker trainee: Økonomi og administrasjon

Vestland Fylkeskommune søker trainee: Infrastruktur og veg

Vestland Fylkeskommune søker trainee: Forskingsbasert innovasjon og berekraftig verdiskaping

Vestland Fylkeskommune søker trainee: Klimaomstilling

Vestland Fylkeskommune søker trainee: Lokalsamfunnsutvikling

Vestland Fylkeskommune søker trainee: Økonomi og administrasjon

Vestlandsforsking søker trainee: Big data

Åsen og Øverlid søker trainee: Ingeniør

Som Framtidsfylket Trainee får du:

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Vestland fylke
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket-trainee:

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter studium
 • Du må forstå og kunne kommunisere på norsk. Sjå elles arbeidsgjevar sine krav for språkkunnskap

Du vil jobbe som trainee i eitt år – frå august 2022 til august 2023.

Kva er ein trainee? Her får du svara på ofte stilte spørsmål.

Traineesamling

Fleire saker