Norec ledig stilling

Nyheiter

10 ledige jobbar i september

Variert er stikkordet når vi presenterer ti ledige jobbar i september.

Norec ser etter ein dyktig fagdirektør eller seniorrådgivar

Du skal blant anna jobbe med å vidareutvikle Norec som kompetansesenter, og i samarbeid med analyserådgivarar vil du få eit særleg ansvar for å sette retning i arbeidet med analyse og læring.

Les meir

Helse Førde søker bioingeniør

Er du bioingeniør og ute etter jobb i eit triveleg og godt arbeidsmiljø?

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank har ledig 100% fast stilling for bioingeniør og eit års vikariat.

Les meir

Sogndal kommune søker miljørådgjevar

Dei ser etter deg som har lyst til å jobbe og delta i utforminga av Sogndal kommune i framtida, og som ønskjer faglege utfordringar innan miljø, klima, vatn og avlaup i ein vekstkommune.

Les meir

Airlift ledig stilling

Airlift søker leiar for sikkerheit og samsvar / Safety and Compliance

Du vil få ansvar for Airlift sin funksjon for sikkerheit og samsvar, ha varierte arbeidsoppgåver og jobbe i eit solid fagleg og uformelt miljø.

Les meir

Innovasjon Norge søker EU-rådgjevar

Innovasjon Norge jobbar aktivt med å tilrettelegge for at norske bedrifter skal nyte godt av moglegheiter for vekst og skalering gjennom EUs innovasjonsprogram. Som rådgjevar skal du i møte med bedrifter i Vestland avklare behov og finne gode løysingar for deira prosjekt.

Les meir

Lotteritilsynet ledig stilling

Er du Lotteri- og stiftelsestilsynet sin nye jurist, revisor, økonom eller samfunnsøkonom?

Vil du jobbe med eit viktig samfunnsoppdrag i ein god balanse mellom jobb og fritid? Stiftelsestilsynet ønsker no tre nye dyktige og engasjerte kollegaer.

Les meir

Vil du jobbe med fornybar energi i Sognekraft?

Høg aktivitet gjer at Sognekraft leitar etter deg som har god forståing for elektro- og maskinfaget gjennom utdanning og erfaring. Dei tilbyr ein variert arbeidskvardag.

Les meir

Høgskulen på Vestlandet søker rådgjevar innan prosjektøkonomi

Innan utdanning og forsking har HVL fleire prosjekt som følgjast opp særskilt økonomisk. Her vil du bidra i team med andre økonomar.

Les meir

Norwegian Ship Design - TNSDC

Norwegian Ship Design søker skipsingeniørar

Har du kunnskap om og interesse for framtidsretta skipsdesign? Blir du motivert av å bidra til å realisere fartøy med fossilfrie energibærarar med spesielt fokus på energieffektivitet? Sjekk ut desse stillingane:

Sjå fleire ledige stillingar

Fleire saker