EU-rådgiver Vestland

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
EU-rådgiver Vestland - kontorsted Sogndal eller Bergen Innovasjon Norge Vestland Bergen Fulltid

Om stillinga

I 2021 gikk startskuddet for Horisont Europa, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Med et foreslått totalbudsjett på 91,2 milliarder euro stilles det høye forventninger til norsk næringslivs deltagelse i programmet. Innovasjon Norge jobber aktivt med å tilrettelegge for at norske bedrifter skal nyte godt av muligheter for vekst og skalering gjennom EUs innovasjonsprogrammer. Våre kontorer rundt i landet mobiliserer og følger opp bedrifter med relevante behov og ambisjoner for EUs ordninger, med mål om at bedriftene skal lykkes med sitt vekstpotensial. Det er avgjørende å være tett på disse mulighetene for å få til større satsinger i bedriftene og klyngene med finansiering fra EU. Det er nettopp på EU sine satsingsområder/missions norske bedrifter kan ha store markedsmuligheter i Europa, og metodikken EU bruker for å identifisere bedriftene som kan levere er også svært relevant inn mot hele vårt økte fokus på prioritering av bedrifter som skal følges over tid. Som EU rådgiver vil du samarbeide tett med andre rådgivere i Innovasjon Norge i Vestland, nasjonalt og internasjonalt. Særlig er realiseringen av Grønn region Vestland et viktig satsingsområde fremover.

Bedrifter i Vestland har vært blant de mest aktive og suksessrike i Horisont 2020, og potensiale er enda større framover. Derfor blir det svært viktig å få en god erstatning for vår EU-rådgiver, som går over i andre oppgaver i sommer.

Rådgiveren skal i møte med bedrifter avklare deres behov, vurdere og finne gode løsninger for dem og deres prosjekter. Rådgiveren skal aktivt søke samarbeid med eksterne samarbeidspartnere i inn- og utland for best mulig å imøtekomme bedriftenes behov. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.


Dette kommer du til å jobbe med:

 • Identifisere, oppsøke og veilede aktuelle bedrifter til relevant EU- finansiering/programmer, sammen med kollegaer i regionen og nasjonalt støtteapparat for EU
 • Rådgi kunden i søknadsprosessen og være en sparringspartner underveis i søknadsløpet
 • Gjennomføre workshops og matchmaking arrangementer
 • Som nasjonalt kontaktpunkt for European Innovation Council, ha god oversikt over nye initiativ og muligheter i EU
 • Inngå i Enterprise Europe Nettverket og følge opp bedrifter som har fått EU finansiering med rådgivningstjenester
 • Følge opp bedrifter med potensial for EU finansiering på et senere tidspunkt
 • Dialog med investormiljøene og øvrig virkemiddelapparat i regionen mtp samfinansiering
 • Informasjons- og kompetansedeling om EU-finansiering internt i Innovasjon Norge og sammen med Forskningsrådet


Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Kjennskap til EU-programmer
 • God kunnskap og formidlingskompetanse på EUs policy og programmer er en fordel
 • Innsikt i krav til EU-prosjekter er en fordel
 • Evne til å veilede og overføre kompetanse til bedrifter innen innovasjonsog internasjonaliseringsstrategier
 • Evne til å vurdere potensial for skalering og vekst, risiko, kapitalbehov og
 • forutsetninger for å lykkes
 • Internasjonal relasjonskompetanse
 • Bedriftsøkonomisk forståelse
 • Kunnskap om innovasjonssystemet og klyngene i regionen, samt kunnskap om næringslivet i regionen, herunder Grønn region Vestland.
 • Erfaring med markedsføring/salg, og mobilisering overfor ulike segmenter
 • Relevant utdanning innen samfunnsfag, økonomi eller teknologi
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk


Personlige egenskaper:

 • Proaktiv, resultatorientert og operativ – tar ansvar og får ting gjort
 • Analytisk og strukturert
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og kundedialog
 • Evne til organisering, ledelse og gjennomføring av arrangementer
 • Åpen og nysgjerrig når det gjelder å tilegne deg ny kunnskap og arbeidsmåter

Arbeidssted er Sogndal eller Bergen. Det må påberegnes reiseaktivitet.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt Kristine Kopperud Timberlid på 95226051, avdelingsleder Innovasjon Norge Vestland

Innovasjon Norge ønsker medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i søknaden. Søknader behandles fortløpende. Innovasjon Norge foretar bakgrunnsjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnsjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil få nærmere informasjon om dette.