Airlift AS Hovedbilde

Vi søker Leder sikkerhet og samsvar / Safety and Compliance

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Safety and Compliance manager Airlift AS Sunnfjord Fulltid

Om stillinga

Vi søker etter en høyt motivert leder som kan ivareta det viktige ansvaret for sikkerhet og samsvar (Safety & Compliance manager). Stillingen vil rapportere direkte til administrerende direktør. Stillingen innebærer overordnet ansvar for Airlift sin sikkerhets og samsvars funksjon. Søkere som ønsker en redusert stilling, og som kan tenke seg kun å jobbe med compliance området er også aktuelt og oppfordres til å søke.

Ansvarsområde:

 • Ansvar for å kontinuerlig overvåke og sikre samsvar med alle relevante lover og forskrifter, standarder og prosedyrer for å sikre at de relaterte prosessene og prosedyrene er på plass, er kompatible, tilstrekkelige og effektive.
 • Ansvarlig for å administrere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre selskapets sikkerhetsstyringssystem med tilhørende prosedyrer og manualer.
 • Delta på og følge opp revisjoner fra Luftfartstilsynet.
 • Kvalitetssikring og oppfølging av kontrakter.
 • Ansvar for ivaretakelse av HMS-systemet med tilhørende manualer og prosedyrer.
 • Tilrettelegge for risikostyringsprosessen som skal omfatte fareidentifikasjon, risikoanalyse og risikoredusering
 • Gi periodisk rapport om sikkerhetsytelse
 • Medvirke til å opprettholde og utvikle en solid sikkerhetskultur i selskapet. Tilrettelegge og veilede øvrig ledelse i utarbeidelse av sikkerhetsvurderinger.
 • Administrer selskapets beredskapsprosedyrer for å sikre den høyeste beredskapstilstanden
 • Være fagansvarlig for sikkerhet og samsvar på vegne av selskapet, ved å være oppdatert på utvikling i relevante fagfelt, og videreformidle kunnskapen videre i bedriften.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring innen luftfart (5 år)
 • Ha relevant kunnskap, bakgrunn og passende erfaring relatert til rollen
 • Vær en utmerket kommunikator og vis påviselig erfaring i samspill med individer på alle nivåer i virksomheten
 • Ha en meget organisert tilnærming til å arbeide etter strenge frister
 • Tydelig beslutningsevne
 • Evne til å oppfylle kravene for å ha en nominert person-stilling
 • En formell revisjonskvalifikasjon eller relevant trening. Kunnskap om ICAO SMS / EASA MS
 • Kunnskap om EASA Part-ORO (Air Ops), Part-ORA (Air Crew), Part-CAMO (Airworthiness), Part-145 (Maintenance), DOA, Part 21.
 • Beherske Engelsk godt både skriftlig og muntlig

Airlift søker deg som har bakgrunn fra ett eller flere av ansvarsområdene listet ovenfor. Nødvendige kurs og opplæring vil bli gitt avhengig av bakgrunn.

Selskapet tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et solid faglig og uformelt miljø

Arbeidssted vil være fleksibelt. Mulighet for utstrakt bruk av hjemmekontor.

Ansettelse etter avtale. Ansettelse forutsetter godkjenning fra Luftfartstilsynet.

Om arbeidsgiveren

Airlift AS har sin hovedbase ved Førde Lufthavn Bringeland i Vestland, og er den største Nord-Europeiske tilbyder av innenlandske helikoptertjenester. Vi har helikopter stasjonert ved våre baser i Førde , Kinsarvik, Stranda, Ås, og Stavanger. Airlift har også baser i Bergen, Tromsø og Hammerfest der hovedaktiviteten er knytta til transport av los til større fartøy som anløper norske havner samt politiberedskap. Airlift kan levere helikopter tjenester over hele landet. Les gjerne mer om Airlift på våre nettsider.