Tone Rusdal

Skriven 28.09.2018 under Trainee

Utdanning

Bachelor i Fornybar Energi fra daværende Høgskulen i Sogn og Fjordane, og master i Klimaendringer fra Københavns Universitet, med fordypning i utvikling og klimatilpasning.

Traineestilling

Jeg er trainee hos Vestlandsforsking i Sogndal, og skal jobbe med samfunnsfaglig klimaforskning. Først og fremst skal jeg jobbe med to prosjekter, ClimTour og et nytt, nasjonalt kunnskapssenter for bærekraftig klimatilpasning. ClimTour er et fireårig prosjekt bestilt av aktører i reiselivsnæringen for å bringe frem ny kunnskap om klimaendringers effekter på det naturbaserte reiselivet i Norge, og hvordan de kan tilpasse seg på en bærekraftig måte. Det er delt opp i fem caser, hvor jeg har caset om virkningene på Folgefonna og tilhørende aktører der. I kunnskapssenteret er vi helt i oppstartsfasen, så nå gjelder det å sikre finansiering og partnere, samt å profilere senteret, mens det senere vil bli forskning på hvordan samfunn og sektorer kan tilpasse seg et endret klima. Vi vil også drive med veiledning, formidling og næringsutvikling.

Difor søkte eg på stillinga

Jeg valgte å bli trainee gjennom Framtidsfylket fordi jeg har hørt mye positivt om ordningen, og fordi jeg var fersk nyutdannet. Jeg har ikke hatt spesielt fag-relevante studiejobber gjennom min studietid, og så dermed dette som en god sjanse til å få den ekstra oppfølgingen og veiledningen man trenger når man kommer rett fra studiene og inn i ny jobb. Jeg forventer å lære mye fra kollegaene mine som har vært i gamet lenge, lære det nasjonale fagmiljøet å kjenne godt, og å vokse inn i rollen som forsker. Ellers har jeg store forventninger til vinteren i Sogndal, og det bygda kan tilby.

Refleksjonar rundt karrieremoglegheitene i Sogn og Fjordane

Karrieremulighetene i Sogn og Fjordane overrasker meg stadig. Sogndal er jo kjent for sin store satsning på vekst og utvikling, hvilket har resultert i høy gründeraktivitet her på Campus. Dette har også spredd seg til resten av fylket, som nå har mange spennende og innovative bedrifter. Selv om noen av dem kanskje er små, får man til gjengjeld en stor rolle og er med å forme bedriften videre. Hvem kan si at de får mulighet til det i Ernst & Young? Skulle man dog ønske seg inn i noe større, finnes det flere internasjonale tungvektere flere steder i fylket.

Framtidsutsikter

I forhold til framtidsutsikter så er det ganske åpent. Etter noen år i større byer kan det være rastløsheten melder seg igjen etter en tid i Sogndal, men akkurat nå er det veldig deilig å være et sted med et litt roligere tempo og fint friluftsliv. VF holder det fortsatt spennende med konferanser og arbeid i inn- og utland, og om samboeren min får seg en jobb i området så ser jeg for meg at vi blir værende en god stund.

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.