Lise Solheim

Skriven 28.09.2018 under Trainee

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Traineestilling

Jeg er trainee i Melin Medical på juridisk avdeling. Som jurist i Melin Medical jobber man med forskjellige juridiske oppgaver knyttet til selskapet. Dette kan blant annet være oversikt og utarbeiding av kontrakter, arbeidsavtaler og stillingsinstrukser. Videre er det juristenes oppgave å påse at alle personalhåndbøker er i tråd med loven samt etterleves i selskapet. Som jurist vil man også delta i flere av selskapets prosjekter hvor juridiske problemstillinger og lovverk står sentralt.

Difor søkte eg på stillinga

Etter å ha bodd i Bergen i fem år har jeg blitt veldig glad i Vestlandet, og ønsket gjerne å bli boende på Vestlandet etter endt utdanning. Gjennom deltidsjobben hos Sammen Råd og Karriere, som tidligere hadde ansvaret for traineeprogrammet Trainee Vest, fikk jeg øynene opp for muligheten til å starte karrieren med et traineeprogram. Videre har jeg gjennom årene i Bergen besøkt Framtidsfylkets karrieremesse hvert år. Med det har jeg fått et veldig positivt inntrykk av Framtidsfylket sitt traineeprogram og opplegget en får være en del av i løpet av traineeåret.

Refleksjonar rundt karrieremoglegheitene i Sogn og Fjordane

Jeg hadde aldri vært i Sogn og Fjordane før jeg søkte på stillingen, men hadde fått et veldig godt inntrykk av fylket gjennom flere venner som har vokst opp her. Anså derfor traineestillingen som en ypperlig mulighet til å bli kjent med en ny del av Norge, og hvilke karrieremuligheter dette området kan tilby. Forsto kjapt at Sogn og Fjordane har en hel masse å tilby, og at både nyutdannede og de med flere års erfaring i baklomma bør rette blikket mot denne delen av Norge hvis de er ute etter et interessant arbeidsmarked.

Jeg trives veldig godt som trainee i Melin og ser frem til fortsettelsen på en så langt spennende og innholdsrik traineehverdag. Etter første traineesamling var unnagjort i det som opplevdes som en fei, ser jeg også veldig frem til de kommende samlingene med bekjentskapene og lærdommen de vil resultere i.

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.