Lokalmatverksemd blir kjøpt av av Coop

Skriven 21.10.2014 under Nyheiter

Lokalmatverksemda Fjordameny i Gloppen har gjort det godt siste tida, og har dobla omsetninga. No har i tillegg Coop Vest kjøpt 51 % av aksjane, og tilfører kapital som gjer at verksemda kan vekse ytterlegare.

Det er kjøkkensjef Bodil Fjellestad (biletet) på Gloppen Hotell som saman med hotelleigar Dag Moen eig og har bygd opp lokalmatverksemda Fjordameny. No går Coop Vest inn som hovudaksjonær i Fjordameny AS, skriv Firda Tidend.

– Vi har fulgt med på det Gloppen Mat har gjort i lengre tid. Dei har gode produksjonslokale, god tilgang på råvarer og dyktige og engasjerte personar involvert. Det siste er kanskje ikkje minst viktig. No har vi gått inn som hovudaksjonær i selskapet og tilsett Bodil Fjellestad i 60 prosent stilling som dagleg leiar. Vi ønskjer å vere med på å utvikle dette vidare, seier Geir Espe, som er styreleiar i det nye selskapet, seier adm. dir. Geir Espe i Coop Vest til Firda Tidend.– Dei som bur i Sogn og Fjordane må ha noko å leve av. Coop Vest ønskjer å vere med å stimulere til auka produksjon. No vil vi ha meir fokus på lokalmat i butikkane våre, ikkje berre frå Fjordameny, men også frå andre lokalmatprodusentar, understrekar Espe.

Storsatsinga Fjordameny innebar ny profil på hotellet og butikksal av eigne kjøttprodukt.– Vi har bygd eit frittståande produksjonskjøkken på 150 kvadratmeter, der vi kan ta inn heile skrottar av vilt, små og storfe. Vi skjer ned heile dyret og brukar alt som kan brukast, både produkt til bruk på hotellet og sal gjennom eige utsal og i butikkar, forklarte direktør på Gloppen Hotell, Dag Moen til Framtidsfylket då dei sto på startstreken.

– Kvifor satse så hardt på lokal mat av lokale råvarer?

– Kortreist mat er veldig i tida. Dei siste åra har det vore mykje ferdigprodukt, så dette er ein motreaksjon som er med på styrke vår identitet. Det er viktig, for både lokale gjestar og turistar. Det koster meir, for vi betalar bøndene meir for kjøtet enn Nortura gjer, men det er ein del av denne identitetsskapinga. Gjennom å bruke kortreist mat får vi ei god historie å fortelje om maten og den lokale kulturen, sa Moen.

– Historia bak maten er veldig viktig for meg. Det handlar om å kunne sette ei adresse på det ein serverer: Laksen er frå fjorden her, hjorten har gått i fjella rundt Sandane, biffen kjem frå dyr rett her borte osv. Våre råvarer skal ha ei lokal adresse, fortalde Fjellestad.

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.