Jobb i nydelege omgivnader

Skriven 11.10.2019 under Nyheiter, Ukategorisert

UWC Red Cross Nordic College er ein vidaregåande skule utanom det vanlege. No treng dei flinke og initiativsrike personar til å ta dei vidare inn i framtida.

Med elevar frå 90 ulike land, vakre omgivnader og eit unikt miljø er skulen ein internasjonal smeltedigel med ambisiøse mål. Det unike samhaldet og arbeidet er mellom anna blitt lagt merke til av dronning Sonja, som omtalte skulen som “sitt hjartebarn”.

Sjekk ut videoen under, for å få eit innblikk i det som kanskje er Norge sin mest unike vidaregåande skule.

 

Framtidsretta jobbar

Felles for alle dei nye stillingane, er at dei er viktige for å ta skulen inn i framtida og gjere den meir profesjonell. No vil dei ha personar med dedikerte arbeidsområde innan ulike fagområder, for å kunne utvikle kompetansen til organisasjonen. Med felles buområde for studentane, nye aktivitetar, fleire besøkande og større behov for å løfte skulen både intern og eksternt, kjem også behovet for nye krefter.

I alt er det lyst ut fem nye stillingar frå UWC Røde Kors Nordisk, og ei frå datterselskapet UWC Connect

 

  • Driftsleiar: Er du ein engasjert sjel, som ønsker ei sentral rolle i organisasjonen sitt arbeid? Her vil du få varierte oppgåver i form av strategiske-, operative- og administrative oppgåver. Med aukande aktivitet og behov for meir plass, får den nye driftsleiaren ansvar for å vere med å utvikle og legge til rette for aktivitetane.

 

  • UWC Connect: Dagleg leiar, vikariat. Er du ein positiv person med gode samarbeidsevner? Kanskje er denne stillinga noko for deg. Med aukande tal både på omsetning og besøkande, kan det vere mogleg at vikariatet går over til å bli ein permanent jobb etter ei stund. 

 

  • Kommunikasjonsmedarbeidar: Vil du vere med å gjere skulen synleg i den nordiske regionen og for alle interessentar. Vil du fortelle den gode historia om ein skule utanom det vanlege? No kan du vere med å gjere skulen synleg i ein digital kvardag.

 

  • Rektor: Ein ny rektor må vere i stand til å forstå samfunnsrolla, visjonane og verdiane til skulen. I rolla vil du få jobbe med engasjerte tilsette som yt det beste for å sette rammene på skulen på Haugland. Kan du vere med å ta skulen trygt inn i framtida, fortsette å jobbe mot ideale mål og bevare verdiane? Då er det ingen grunn til å ikkje søke.

 

  • Vaktmeister: Som ein del av profesjonaliseringa til organisasjonen, ønsker dei også ein dyktig tilsett som har bakgrunn frå VVS- eller mekanikarfaget. Skulen skal i åra framover gjennomføre større vedlikehaldsprosjekt og det er ynskjeleg med kompetanse og erfaring innan rehabilitering og nybygg.

 

  • HR-leiar: Er du klar for å ta fatt på ein jobb med både strategiske- og operative oppgåver? Organisasjonen er no på jakt etter ein positiv og motivert person som kan utøve HR-funksjonen. Vidare vil personen også få ansvaret for mykje av den daglege drifta gjennom administrative funksjoner. 

 

Er noko av dette for deg? Ikkje nøl med å kaste inn ein søknad!

Er ikkje kremen av norsk natur, unikt arbeidsmiljø og hyggelege kollegaer på Haugland noko for deg? Heldigvis er det fleire jobbar tilgjengeleg i vår jobbportal. Trykk HER!

 

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.