Årets trainear er på plass – mot alle odds

Skriven 01.10.2020 under Nyheiter, Trainee

Det er slett ikkje ei sjølvfølgje at 23 trainear no er på plass i ulike bedrifter i Vestland. Framtidsfylket er glade og stolte for at årets kull går som normalt.

Då Koronaen herja som verst og landet stengde ned, spøkte det for Framtidsfylkets traineeprogram. Over heile landet opplevde næringslivet usikkerheit, og det var ikkje lenger ei sjølvfølgje at Framtidsfylket skulle klare å tromme saman over tjue traineebedrifter.

– Tidlegare år har den store etterspurnaden etter trainee vore eit luksusproblem. Det har hendt at vi har vurdert å gje avslag til bedrifter, fordi vi ikkje har kapasitet til å følgje opp meir enn eit visst tal trainear. Men vi har fått det til kvart år og levert til saman 16 kull.

Det seier Linda Hovland, dagleg leiar i Framtidsfylket.

Vil du bli traineebedrift 2021/22? Her kan du lese meir om traineeprogrammet

Usikre bedrifter

I år opplevde Framtidsfylket det motsette.

– Tilsettinga av trainee skjer på våren. Våren 2020 var kanskje ikkje den beste tida å tenke rekruttering på, og bedriftene var naturlegvis litt usikre.

I løpet av sommaren og tidleg haust var det fleire og fleire bedrifter som bestemte seg for å tilsette.

– Dei tre siste tilsettingane skjedde så seint som i september, seier Hovland.

Annleise samlingar

Framtidsfylket var lenge usikre på om det var mogleg å gjennomføre dei tradisjonelle traineesamlingane. Etter nøye vurderingar vart det bestemt at dei skulle gjennomførast, men litt annleis enn før.

– Samlingane er svært viktige for at traineane skal bli kjende med kvarandre. Mange av dei kjem frå andre kantar av landet, og er avhengige av å skape eit nytt nettverk for å trivast. Målet er å bygge vennskap og tillit og å skape personlege og faglege nettverk. Vi ønsker at traineane skal kjenne bu- og arbeidsmarknaden i fylket, slik at dei kan bli gode ambassadørar og bidra til tilflytting.

Med aukande smittetal, måtte Framtidsfylket tenke nytt.

– Vi gjorde nokre endringar for å følgje gjeldande smittevernsreglar. Alt i frå å praktisere einmetersregelen til å ikkje lage mat saman, slik som vi har hatt tradisjon for å gjere.

Stolte over kull 17

Trass usikkerheit i næringslivet, ei krevjande innseljing av programmet og restriksjonar, er det 17. traineekullet no godt i gang.

– Det er vi både glade og stolte over. Mot alle odds har eit optimistisk og framtidsretta næringsliv også i annleisåret 2020 slutta opp om   traineeprogrammet. Dei ser at det er viktig for rekruttering til distrikta, og at dei får tak i gode kandidatar gjennom Framtidsfylket, seier Hovland stolt.

På grunn av tilsettingar i siste liten, samt smittetal i ein av traineane sin heimby, var dei ikkje fulltalege under årets første samling.

– Vi mangla to, men skal integrere dei så godt som råd på neste samling, avsluttar Hovland, som er glad for at traineeåret går som normalt. Nærmast.

Nysgjerrig på årets traineekull? Her kan du lese meir om kvar enkelt:

Stine Bortheim er trainee i Intin

Julie Nytun Fossøy er trainee i Intin

Even Eide er trainee i Enivest

Nikolai Fredheim Skauge er trainee i Enivest

Simon Johansen er trainee i Enivest

Mari Prestegård er trainee i Tizir Titanium & Iron

Thomas Hafstad er trainee i Mediebruket

Martine Oddvarsdotter Myren er trainee i Mediebruket

Kristin Isabel Thorbjørnsen er trainee i Ullensvang kommune

Sofie Bergström er trainee i Ullensvang kommune

Renate A. Trengereid er trainee i Næringshagen i Ullensvang

Linn Louise Didriksen er trainee i Sparebanken Sogn og Fjordane

Lovise Akse er trainee i Sparebanken Sogn og Fjordane

Ane Agdestein er trainee i Helse Førde

Martine Furnes Pettersen er trainee i Fjord1

Henriette Berg-Hansen er trainee i Fjord1

Sebastian Berg Hestvedt er trainee i Coast

Benedicte Rolland er trainee i Coast

Kent Wincent Holt er trainee i Rocketfarm

Mariell B. Myklebust er trainee i Deloitte

Kaia Wøien Nicolaisen er trainee i Vestland fylkeskommune

Helene Aamodt er trainee hos Saga Fjordbase

Aksel Joranger er trainee hos Saga Fjordbase

Følg med! 1. desember lyser vi ut nye traineestillingar. Les meir om Framtidsfylkets traineeordning her.

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.