Bedriftstand karrieremesse

Bli med på Vestlandet sitt viktigaste treffpunkt mellom arbeidsgivar og arbeidssøkar 💚 Sikre deg standplass på Framtidsfylket sine karrieremesser i 2023. Tid og stad blir fastsett hausten 2022.

Karrieremesse mingling

Standpakke og pris

Prisen for stand er 20.000 kr for medlemsbedrifter og 25.000 kr for andre.
Bedrifta di får:

  • Møte 600 besøkande med interesse for Distrikt-Vestland
  • Nettverke med 80 bedrifter frå Sogn og Fjordane og Hardanger.
  • Møte unge på jobbjakt
  • Profilere Distrikt-Vestland som ein attraktiv plass å bu og jobbe