Bedriftstand karrieremesse

Bli med på Vestlandet sitt viktigaste treffpunkt mellom arbeidsgivar og arbeidssøkar 💚 Sikre deg standplass på Framtidsfylket sine karrieremesser.

Karrieremesse mingling

På Framtidsfylket karrieremesse får du som bedrift:

  • Møte hundrevis av besøkande med interesse for Distrikt-Vestland
  • Nettverke med bedrifter frå Sogn og Fjordane og Hardanger.
  • Møte unge på jobbjakt
  • Profilere Distrikt-Vestland som ein attraktiv plass å bu og jobbe

Snart slepp vi messedatoar for 2024 ✅