Bli traineebedrift i Vestland – Få toppkandidatar!

I 16 år har Framtidsfylket styrka Sogn og Fjordane ved å rekruttere og behalde ung arbeidskraft. Til no har vi rekruttert 250 kandidatar til Framtidsfylket sitt traineeprogram, og langt over halvparten av kandidatane blir buande i fylket.

Mangel på kompetent og nødvendig arbeidskraft er ei utfordring i Vestland, og spesielt i distrikta. Framtidsfylket jobbar for å få nødvendig kompetanse inn i bedriftene gjennom traineeprogrammet.

Ønsker du å tilsetje ein trainee i 2021/22? Send epost til: linda@framtidsfylket.no  eller ring 990 17 852 for meir info om programmet.

Kvifor skal du tilsetje ein trainee?

Det er mange gode grunnar til å tilsette ein trainee, og aller viktigast er kanskje fersk kompetanse og friske tankar inn i bedrifta. Nyutdanna er motiverte, lærevillige og arbeidsomme. Ein trainee kan tilføre nye innfallsvinklar og idear, og er ein ressurs for bedriftsutvikling og innovasjon. Framtidsfylket står for ei solid marknadsføring av traineestillingane, og jobbar for at du skal få toppkandidatar i søknadsbunken. I beste fall endar du opp med fast tilsetting etter at traineeåret er omme og ein ny medarbeidar i staben.

Ordninga fokuserer sterkt på kompetansebygging for kvar einskild trainee gjennom tre fokusområde:  

  • Personleg utvikling 
  • Kompetanseheving  
  • Bygge kunnskap om bedrifter og næringsliv i fylket 
  • Skape relevante nettverk 

Ikkje heilt overbevist? Sjekk ut 10 gode grunnar til å tilsette ein trainee

Dei beste kandidatane

Gjennom traineeordninga får bedrifta di tilført ny kompetanse på bachelor- eller masternivå innan ønska fagområde. Vi marknadsfører traineestillingane over heile landet for å sikre deg dei beste kandidatane. Tidlegare traineebedrifter seier at ein trainee aukar kapasiteten og kompetansen deira, og bidreg til eit frisk pust i arbeidsmiljøet, i kullet 2019/20 vart 21 av 25 trainear verande i Sogn og Fjordane, og i 2020 fekk vi 700 søkarar til 33 stillingar. Ordninga tiltrekker seg kandidatar med høg kompetanse, gir god integrering og auka tilflytting til fylket, og vi er stolte over resultata som vi saman skapar. Sidan 2004 har 250 trainear vore med i programmet, og mange av dei får fast jobb og blir i fylket.

Kva inneber det å vere traineebedrift?

Bedrifta tilbyr eitt års tilsetting for nyutdanna med bachelor- eller masterutdanning innan ønska fagområde. Traineeprogrammet går over eit år frå august til august. Intensjonen er å tilby traineane fast jobb etter avslutta traineeperiode, men dette er heilt valfritt. Framtidsfylket arrangerer fem sosiale samlingar med fagleg innhald og personleg utvikling, samt ein utanlandstur, og syter for at traineane blir integrerte i fylket.

Vilkåra for å bli trainee:

  • maks tre års arbeidserfaring
  • bachelor- eller masterutdanning
  • beherske norsk munnleg og skriftleg

Trainee Vestland – sterkare saman

Framtidsfylket Trainee og Trainee Indre Hordaland har inngått eit samarbeid om Trainee Vestland. Eit viktig verkemiddel for å synleggjere distriktsvestland som ein attraktiv og solid arbeidsregion. Saman tilbyr vi det einaste fylkesdekkande traineeprogrammet i landet.  Målet er å styrke konkurransekrafta og innovasjonsevna til næringslivet i distriktsvestland ved å auke talet unge menneske med høgare utdanning som vil arbeide og bu her.

Ønskjer di verksemd å ha trainee i 2021/2022? Kontakt:

Dagleg leiar i Framtidsfylket, Linda Hovland: linda@framtidsfylket.no  eller ring 990 17 852 for meir info (Sogn og Fjordane).
Dagleg leiar i Næringshagen i Ullensvang, Anna Gursli Langesæter: anna@nhodda.no eller ring 958 90 237  for meir info (Hordaland).

 

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.