Sparebanken Sogn og Fjordane

Arbeidsliv

Styrkar laget i kampen mot økonomisk kriminalitet

Sparebanken Sogn og Fjordane lyser ut tre stillingar i kampen mot økonomisk kriminalitet. Og fleire skal det bli i løpet av året.

Innhaldet i denne saka var først publisert hos Sparerbanken Sogn og Fjordane.

– Økonomisk kriminalitet, kvitvasking og svindel er eit stort samfunnsproblem som vi tek på høgste alvor, derfor treng vi fleire med på laget, seier fagansvarleg HR Lillian Loen, som har hovudansvaret for rekruttering i banken.

Variert arbeidsområde og ulik arbeidserfaring

Arbeidet mot økonomisk kriminalitet er svært viktig, og banken har derfor ei eiga avdeling som har særleg ansvar for dette arbeidet. Banken treng stadig fleire tilsette som ønskjer å bidra i kampen mot dei kriminelle. No har banken lyst ut tre stillingar innan fagområdet, og Loen fortel at det vil kome fleire seinare i år.

– Vi er på jakt etter dei som ser det viktige samfunnsansvaret i dette, har auge for detaljar, trivst med rutineoppgåver og som er god og trygg i kundedialog. Dei som jobbar med dette hos oss har ulik utdanning og arbeidserfaring. Felles er ei analytisk evne og eit ønske om å jobbe for eit rettferdig samfunn, fortel ho.

Fleire hundretals milliardar

Økonomisk kriminalitet kan vere alt frå skatteunndraging, svindel, kvitvasking, arbeidslivskriminalitet, skjulte utanlandske kontoar, terror- og narkotikafinansiering. Kvitvasking er å få ulovlege midlar til å sjå ut som dei har eit legitimt opphav og skjule at dei eigentleg kjem frå kriminalitet. Totalt sett påfører dette staten store tap, og derfor er det svært viktig å hindre og avgrense slik kriminalitet.

–Velferdsstaten taper store beløp. Pengar som skulle gått til gode helsetenester, barna sin skulegang og eldreomsorg hamnar i staden i hendene på kriminelle, fortel advokat i Sparebanken Sogn og Fjordane, Øystein Sellevold.

Det er store mørketal, men ulike rapportar slår fast at det er snakk om fleire hundretals milliardar i året. Sellevold fortel at det å jobbe med antikvitvasking er eit viktig samfunnsansvar for alle bankar.

Må kjenne kundane

– Vi jobbar med å redusere økonomiske tap for samfunnet, kundane og banken, samtidig som vi ønskjer å oppretthalde tilliten til produkta og tenestene våre. For å førebygge og avsløre kvitvasking, er vi nøydd til å kjenne kundane våre, og vi har plikt til å overvake kundane sine transaksjonar. Det betyr at vi risikovurderer alle kundane, innhentar informasjon om kven dei er og korleis dei planlegg å bruke oss som bank. Denne informasjonen blir også jamleg gjennomgått og oppdatert, forklarer Sellevold.

Utfordringa er å skilje dei ulovlege og mistenkelege transaksjonane frå dei lovlege, spesielt sidan dei kriminelle stadig blir dyktigare, meir utspekulerte og kreative. Mange kundar kan nok føle seg uriktig mistenkeleggjort, men Sellevold minner om at bankane treng informasjon om alle kundar og er pliktig å innhente dette.

Meir informasjon, kontakt
Lillian Loen tlf: 905 70 484, e-post: lillian.loen@ssf.no

Sjå ledige stillingar hos Sparebanken Sogn og Fjordane
Sjå ledige traineestillingar

Fleire saker