Framtidsfylket tenester

Kommuniser betre – Få fleire jobbsøknader

God kommunikasjon gjer rekruttering lettare. Vi kan hjelpe deg med å formidle kva som gjer deg til ein attraktiv arbeidsgjevar.

Framtidsfylket har lang erfaring i merkevarebygging rundt rekruttering. Vi veit kva som må til for å gjere ei stillingsutlysing betre og korleis du kan treffe målgruppa di.

Som medlemsbedrift i Framtidsfylket får du tilgang på tilleggstenester som kan booste rekrutteringa. Prisar for tenestene får du på førespurnad.

Tenester

  • Vi tryllar med stillingsutlysinga di slik at den treff betre
  • Profilering i sosiale medium
  • Artiklar om kva som gjer deg til ein attraktiv arbeidsgjevar
  • Videopresentasjon av bedrifta
  • Kurs i rekrutteringsstrategi

Materialet som vi produserer for deg blir delt i våre kanalar og nettverk, men kan også bli brukt fritt i dine kanalar.

Om du vil vite meir om kva vi kan gjere for deg, så ta kontakt med Marie eller Kristine.

Kontakt oss