Framtidsfylket tenester

Kommuniser betre – Få fleire jobbsøknader

God kommunikasjon gjer rekruttering lettare. Vi kan hjelpe deg med å formidle kva som gjer deg til ein attraktiv arbeidsgjevar.

Framtidsfylket har lang erfaring i merkevarebygging rundt rekruttering. Vi veit kva som må til for å gjere ei stillingsutlysing betre og korleis du kan treffe målgruppa di.

Som medlemsbedrift i Framtidsfylket får du tilgang på rådgjeving som kan booste rekrutteringa. Prisar for tenestene får du på førespurnad.

Tenester

  • Vi ser på stillingsutlysinga di og kjem med tips slik at den treff betre
  • Råd om profilering i sosiale medium
  • Kva er det som gjer deg til ein attraktiv arbeidsgjevar
  • Kor og korleis skal du presentere deg
  • Kurs i rekrutteringsstrategi og kommunikasjon
Kontakt oss
Eller book eit kort møte her.

Fleire saker