Framtidsfylketlstillingfinal1a 768x432

Delta på karrieremesser

Årets viktigaste møteplass står for tur! Vis fram mangfaldet i næringslivet i Sogn og Fjordane til nye tilflyttarar på Framtidsfylket karrieremesser!

Trykk her for å melde bedrifta di på årets karrieremesser

Karrieremessa i Oslo
Dato: 26. januar
Meir informasjon kjem seinare

Karrieremessa i Trondheim
Dato: 31. januar kl 17-21
Stad: Scandic Lerkendal
Påmeldingsfrist: 18. januar

Trykk her for praktisk informasjon om karrieremessa i Trondheim – sida vert kontinuerlig oppdatert.

Karrieremessa i Bergen
Dato: 13. februar kl 17-21
Stad: Grieghallen
Påmeldingsfrist: 1. februa

Trykk her for praktisk informasjon om karrieremessa i Bergen – sida vert kontinuerleg oppdatert.

Også i år skal vi ha med oss seks til åtte utvalde bransjerepresentantar til kvar messe. Der får alle ti minutt til å presentere sin bransje. På denne måten får fleire potensielle jobbsøkarar innsikt i kva som finst i fylket vårt. Det blir to timar med ein mini-konferanse, etterfulgt av to timar mingling med bedriftene. Vi meiner dette er den beste måten å ta potensielle tilflyttarar på alvor – ved å vise kva som faktisk rører seg i fylket.

Spennande og innhaldsrikt program

Vi har fått med oss fleire foredragshaldarar frå ulike bransjar i Sogn og Fjordane. Program kjem!

Dei vil presentere eiga bedrift, samt bransjesegment som er viktige for Sogn og Fjordane.

Karrieremessene har vore arrangert årleg sidan 2007. Dei fleste bedrifter har ein langsiktig strategi på sitt rekrutteringsarbeid, og mange har god erfaring med å vere synleg på desse messene kvart år. Vi får stadig tilbakemeldingar frå bedrifter som fann rett kandidat etter deltaking på karrieremesse.

Vi er overtydde om at mykje handlar om at bedriftene må stikke seg meir fram. Ingen vel det dei ikkje veit om. Difor må vi her i Sogn og Fjordane arbeide godt i lag – synleggjering i fellesskap vil gagne oss alle.

Bli med då vel! 

Trykk her for å melde bedrifta di på årets karrieremesser