Delta på karrieremesser

Nyare forskning viser at ein av dei viktigaste rekrutteringsstrategiane er å bygge opp relasjonar til kandidatar som ikkje er på aktivt jobbjakt. Mange er villige til å bytte arbeidsgjevar dersom dei får eit interessant tilbod.

Kvart år arrangerer Framtidsfylket karrieremesser. Messene er ein viktig møtestad for næringslivet i distriktsvestland og potensielle tilflyttarar som er nysgjerrige på karriere i fylket. Nye arbeidsforhold oppstår, og nyutdanna og arbeidssøkarar blir gjort merksame på kva karrieremoglegheiter som finst i Sogn og Fjordane og Hardanger-regionen.

Framtidsfylket karrieremesser 2021 er under planlegging, så følg med.

 

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.