07 768x512

Delta på karrieremesser

Kvart år arrangerer Framtidsfylket eigne karrieremesser for bedrifter frå Sogn og Fjordane i Trondheim og Bergen. Sogn og Fjordane har eit mangfaldig næringsliv og ein stor variasjon av arbeidsplassar innan offentleg og privat sektor. Diverre er det altfor få som kjenner til kva karrieremulegheiter som finst i Sogn og Fjordane.

Karrieremessa i Trondheim
Dato: 25. januar
Stad: Scandic Lerkendal

Karrieremessa i Bergen
Dato: 13. februar
Stad: Grieghallen

Her vil kome meir informasjon og lenke for påmelding om kort tid.

 

Framtidsfylket Karrieremesser har vore arrangert årleg sidan 2007. Dei fleste bedrifter har ein langsiktig strategi på sitt rekrutteringsarbeid, og mange har god erfaring med å vere synleg på desse messene kvart år. Vi får stadig tilbakemeldingar frå bedrifter som fann rett kandidat etter deltaking på karrieremesse.

Vi er overtydde om at mykje handlar om at bedriftene må stikke seg meir fram. Ingen vel det dei ikkje veit om, og som regel er det to personar som skal ha jobb. Difor må vi her i Sogn og Fjordane arbeide godt i lag – synleggjering i fellesskap vil gagne oss alle.