Jørn Mortensen i Sogndal

Nyheiter

Frå Lommedalen til ski i Sogndalsdalen

Jørn vart aldri stuntmann, men får boltre seg i det breie aktivitetstilbodet i Sogn. I SIMAS fann han jobben han ville ha.

Jørn Mortensen er 29 år gammal og kjem frå Lommedalen. Han har gått frå trainee i miljø- og avfallsselskapet SIMAS IKS til fast stilling som rådgjevar i berekraft og kommunikasjon. Austlendingen skriv månadens Karriereprat.

Strøk stuntmann av listen

I barndommen var jeg stor fan av filmer og ønsket derfor å bli regissør når jeg ble voksen. Videre hadde jeg lyst til å bli musiker, stuntman og psykolog. Dette endret seg i løpet av videregående, da interessen og beundringen for USA styrte valget for studiested og retningen ble administrasjon og ledelse. Etter fullført bachelor i USA, ventet halvannet år hjemme med jobb og reiser, før en avisartikkel skulle sette retningen for nye studier.

Inspirert av artikkel i Dagens næringsliv

For å gjøre meg mer konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, lot jeg meg inspirere av en artikkel i DN om temaet. Jeg bestemte meg for en ny bachelor som ville gjøre meg aktuell. Det ble fornybar energi ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Studietiden i vest ble fylt med ski, buldring, studentverv og moro.

"Studietiden i vest ble fylt med ski, buldring, verv og moro."

Jørn Mortensen buldring

Ville bli i Sogn

Og akkurat dette miljøet og mulighetene for ski og buldring var noen av grunnene til at jeg ønsket å bli værende i Sogn. Traineestillingene i Framtidsfylket var et godt supplement til utlysningene jeg fant i nærområdet! Å jobbe med bærekraft, sirkulærøkonomi og kommunikasjon hos SIMAS IKS hørtes veldig spennende ut, og var erfaring jeg ønsket meg for framtidig arbeid.

Bidrar i det grønne skiftet

Problematikk rundt vårt samfunns overforbruk og et voksende avfallsproblem globalt gjorde avfalls- og renovasjonsbransjen attraktiv for muligheter til å bidra i «det grønne skiftet». Hos SIMAS fikk jeg også muligheten til å regissere en animasjonsfilm som viser reisen til «Aluna Aluminium» fra smelteovn til resirkulert emballasjeprodukt.

Simas resirkulering

Plast som skal til resirkulering. Foto: Falkeblikk.

Innholdsrik arbeidshverdag

Etter endt traineeperiode gikk jeg inn i fast stilling som rådgiver i bærekraft og kommunikasjon hos SIMAS. Noe av det beste med jobben er variasjon i arbeidshverdagen. Noen dager møter jeg kommuner og næringsliv for å utvikle markedet innen sirkulærøkonomi i regionen, andre dager lager jeg kortfilmer som viser ulike prosesser på anlegget. Jeg får også holde presentasjoner om grønn omstilling. I en alder av 29 har jeg fått en jobb jeg virkelig vil ha, og det at jeg bor i Sogn tror jeg gjorde det litt enklere å få en så viktig og relevant jobb.

Presentasjon

Presentasjon: En del av jobben til Jørn er å holde presentasjoner om grønn omstilling.

Nyte d

For framtiden drømmer jeg om å være leder og eier av eget konsulentselskap som kan bidra til at bedrifter opererer mer bærekraftig. For meg er det viktig å bidra positivt til samfunnet, samtidig som jeg nyter livet med folk jeg er glad i.

"Drømmen er eget konsulentselskap"

Jørn Mortensen

Fleire saker