185 namn på blokka etter karrieremesse

Skriven 10.03.2015 under Nyheiter

Maritim Forening hadde 185 interessante namn på blokka etter karrieremessa i Bergen

– Vi er kjempefornøgde. Det har vore fullt trøkk på standen vår heile kvelden, og vi har med oss 185 namn med relevant bakgrunn tilbake til våre medlemsbedrifter. For vår sektor var dette viktig å vere med på, seier Trond Strømgren i Maritim Forening.

78 verksemder var i går samla til årets karrieremesse i Grieghallen. Nytt av året var å arrangere messa over to etasjar, så det vart meir plass til både standar og dei 600 deltakarane.

– Vi er svært nøgde med messa. Det viktigaste for oss er at det vert skapt gode møtepunkt mellom verksemder og potensielle tilflyttarar til Sogn og Fjordane. Verksemdene er nøkkelen til suksess, og jo fleire verksemder vi har med, jo fleire deltakarar får vi, seier Gro Rukan, dagleg leiar i Framtidsfylket.

 

Nye arbeidstakarar til fylket

Fleire verksemder fann reelle kandidatar til sine stillingar. Deloitte hadde fem ledige stillingar i kofferten, og fekk god utteljing på karrieremessa.

– Messa i Bergen er den viktigaste rekrutteringsarenaen vi har. Vi har hatt mange innom standen vår, og det er fleire vi no skal følgje opp i etterkant, seier Hans Jørgen Kirkeeide, partner i Deloitte.

Han understrekar at Deloitte har ein langsiktig strategi på sitt rekrutteringsarbeid.

– I år møtte vi mange som først er ferdige med sine studium neste år, og då er det viktig å bygge ein relasjon til dei allereie no. På den måten veit dei kven vi er når dei skal ut i jobb. Kanskje det viktigaste med karrieremessene er variasjonen av bedrifter som er med. Det gjer at ein får ein blanda deltakarmasse, som gjerne tek med seg ein ven eller to frå andre studieretningar. Det er uhyre viktig at vi får fram mangfaldet i næringslivet. Det vinn alle på, seier Kirkeeide.

– Eg har vore ein gjengangar i mange år, og for Enoro er dette den beste messa vi har vore på. Folk stod i kø for å snakke med oss, seier Leif Arne Skaar i Enoro.

 

Speedintervju

Både Highsoft og Melin Medical var blant verksemdene som gjennomførte speedintervju med håpefulle arbeidssøkjarar under messa.

– Vi har snakka med fleire aktuelle kandidatar, som vi allereie har avtalt ein grundigare prat med,  seier Ingvill Hestenes, dagleg leiar i Melin Medical.

Jørn Trollebø Kvalheim, kjend  frå Idol, stod for underhaldninga på messa, medan Håkon Haugsbø  gav deltakarane ei innføring i samfunnsansvar saman med verksemdene Melin Medical, Lerum, Safeclean og Gloppen Hotell.

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.