Hanne Tibber

Nyheiter

Hanne (28) landa attraktiv berekraftsjobb

Tekst: Kristine Slettehaug

Foto: Kristine Slettehaug

Etter knappe fire månadar som trainee, fekk Hanne Bull Hove (28) eit tilbod ho ikkje kunne seie nei til. Møt Tibber sin nye Sustainability Manager.

– Det var på ingen måte planen å hamne i Førde, smiler bergensjenta.

Ho har nettopp takka ja til fast jobb i småbyen. Leilegheita i Oslo er sagt opp, og byen ho trudde skulle bli hennar dei neste åra har ho vinka farvel til. Det heile starta med ei midlertidig stilling.

Tips om traineestilling i Tibber

Hanne har vakse opp i Bergen, med studietida si i Nordfjord, Sogndal og Oslo. Etter å ha fullført masteren sin i Organisasjon, leiing og arbeidsliv ved UiO, var ho klar for å entre jobbmarknaden. Ein stad å bu, eit solid nettverk og jobbtilbod var på plass. Men så fekk ho tips om ein jobb i Førde.

– Eg var i Sogndal for å stå på ski, då ein venn tipsa meg om ei traineestilling i Framtidsfylket. Tibber søkte etter nokon som ville jobbe med berekraft og forretningsutvikling.

Det var nok til å pirre nysgjerrigheita til Hanne. Både innovasjon og berekraft er tema ho brenn for.

– Etter å ha gjort litt research, skjøna eg fort at dette var ei bedrift eg kunne passe inn i. Eg lot meg inspirere av selskapet sine visjonar og verdiar. Eit selskap i vekst med lidenskap for berekraft? Kult, tenkte eg.

Stort steg å flytte når du har det fint

Ein søknad vart levert, eit jobbintervju gjennomført. Traineestillinga var hennar, om ho ville ha den.

– Det førte til intens grubling, mange telefonsamtalar og lange diskusjonar med venner. Eg hadde endeleg funne meg til rette i Oslo, og det er eit stort steg å flytte når du har det fint. Jobbtilbod hadde eg også, men det var på langt nær så interessant som dette.

Hanne Tibber
Jobb i Tibber

Trefte følelsane

Ho konkluderte med at traineestillinga i Tibber trefte følelsane hennar. Det var ein jobb med meining og verdi som ho kunne sjå seg sjølv i. Hanne bestemte seg for å ta sjansen.

– Men Førde hadde eg ikkje noko forhold til, ler ho.

– Det einaste eg visste, var at området rundt var veldig attraktivt. Etter studietida mi i Sogn og eit år på folkehøgskule i Nordfjord, elskar eg dette området, og har allereie besøkt fleire av fjella i Sogn og Fjordane. Naturen betyr veldig mykje for meg, og å ha den så tett på er noko eg verkeleg nyt.

I dette tilfellet var det jobben som gjorde at ho pakka flyttelasset.

– Eg fann ikkje noko som kunne måle seg i Oslo.

Frå trainee til sjef

Hanne opplevde at ho vart tatt godt i mot av gjengen i Tibber, og at ho matcha på både verdiar og menneske.

– Å vere ny i jobben er alltid overveldande, men det var godt å kjenne at eg passa inn og at arbeidsoppgåvene var givande. Det var denne jobben eg hadde drøymt om.

Som del av berekraftsteamet i Tibber jobbar ho med å utvikle dei i rett retning og bidra til at selskapet har ei sirkulær tilnærming til alt dei gjer. I traineerolla blir du raskt tildelt ansvar, og mange opplever stor progresjon i løpet av traineeåret. For Hanne skjedde utviklinga noko raskare enn normalt. Etter fire månadar som del av Framtidsfylkets traineeprogram, valde ho å trekke seg ut. Grunnen? Ho fekk tilbod om å vere Tibber sin nye Sustainability Manager.

– Wow?

– Ja, det er kanskje litt stort, seier Hanne audmjukt og får problem med å svare når vi spør kvifor ho trur ho har fått tilliten så raskt.

"Eg har masse å bidra med og er klar for å ta på meg meir ansvar"

Hanne i Tibber

Eit stort talent

Elisabet Kjerstad Bøe er kvinna som tidlegare hadde stillinga, og no har gått over i rolla som norgessjef i Tibber. Ho svarar gjerne på spørsmålet om kvifor Hanne gjekk frå trainee til sjef.

– Eg skjøna tidleg at ho var ein god kandidat til å ta over etter meg då eg vart spurt om å ta ei anna rolle. Hanne har eit stort talent for berekraft, samtidig som ho har tankesettet til ein entreprenør og innsikt i teknologiutvikling, kan Elisabet fortelje.

Tillit og initiativ var avgjerande for at Tibber valde å gi ho så mykje ansvar etter berre nokre månadar.

– Ho viste vilje til å utfordre seg sjølv frå dag éin, og vi fekk raskt tillit til kvarandre. Dessutan er ho ein super kollega som passar godt inn i miljøet i Tibber.

Elisabet

Elisabet Kjerstad Bøe har full tillit Hanne når ho overlet eit stort ansvar til den tidlegare traineen.

Går all in

Fram til no har Hanne hatt ein fot på heimekontor i Oslo og ein på kontoret til Tibber, men den nye stillinga gjer at ho vil vere meir i Førde.

– Leilegheita i Oslo er sagt opp, og eg er innstilt på å bruke tida mi godt. Når eg først får denne tilliten, får eg veldig lyst til å vise at eg er verdig jobben, seier Hanne.

Første reaksjonen på jobbtilbodet var skrekkblanda fryd, men med Elisabet som ein god kollega og rådgivar i ryggen, ser ho på jobben som ei spennande utfordring.

– Først tenkte eg at eg ikkje var klar for ansvaret. Samtidig er eg skrudd saman slik at eg likar ei utfordring. Eg kjenner at eg har masse å bidra med og at eg er klar for å ta på meg meir ansvar. Det at Elisabet er med oss vidare på teamet har mykje å seie. Med ho som mentor blir eg coacha inn i større og større oppgåver.

Framover ønsker å ho å jobbe hardt for å forbetre berekraftsarbeidet i selskapet.

– Det er tydeleg at Tibber har trua på meg. For meg betyr det mykje for innsatsen min.

Hanne på kontoret
Finn jobb i Vestland