Vil du jobbe mot kampfiksing? Bilde

Vil du jobbe mot kampfiksing?

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Lotteri- og stiftelsestilsynet Sunnfjord Fulltid
Lotteri- og stiftelsestilsynet Logo

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Postboks 800
6805 Førde
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Henrik Nordal
992 84 309

Søknadsfrist

11. desember 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Vår viktigste arbeidsoppgave er å forebygge og avdekke manipulering av idrettskonkurranser. Vi søker etter en person som kan bidra til videreutvikling av dette arbeidet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet er et statlig organ som holder til i Førde. Den nasjonale enheten mot kampfiksing ligger under Lotteritilsynet, og består av to stillinger. Vi jobber tett med resten av huset, og ikke minst aktører som Norges Fotballforbund (NFF), Norges idrettsforbund (NIF), Norsk Tipping, øvrige myndigheter og andre relevante parter. Så selv om vi er få på Kampfiksingsenheten, har vi flere å spille på.

Arbeidsoppgåver

 • Etablere gode relasjoner og fasilitere informasjons- og kunnskapsdeling mellom de relevante aktører – både nasjonalt og internasjonalt
 • Fungere som et informasjonssenter og bindeledd mellom idretten, spillselskap, involverte myndigheter, og andre relevante parter
 • Delta i det internasjonale samarbeidet mot kampfiksing – vi samarbeider blant annet med Europarådet, IOC og andre lands myndigheter
 • Foreta trusselvurderinger basert på informasjon fra aktørene, og foreslå tiltak som reduserer risiko
 • Drive systematisk innsamling, analyse og vurdering av informasjon om personer, grupper og resultatmanipulering generelt

Eventuell spesialisering vil avhenge av din kompetanse. Her er det muligheter for å påvirke arbeidsoppgavene i stor grad. Arbeidet kan medføre en del reising.


Kvalifikasjonskrav

 • Krav om høyere utdanning
 • God kunnskap i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Kunnskap og interesse for spillmarkedet eller idretten vil være en fordel
 • Evne til å ta initiativ og tenke nye løsninger
 • Ledererfaring (inkl. prosess- eller prosjektledelse) vil vektlegges, men er ikke et krav

Om deg

Vi ser etter deg som vil være med å utvikle fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt.
Vi er ansvarlige for å koordinere både det forebyggende og avdekkende arbeidet nasjonalt, og trenger derfor deg som trives med å drive frem prosesser og skape engasjement. Derfor er det viktig at du kan jobbe strukturert og selvstendig. Samtidig er det et pluss om du er glad i et godt samarbeid, og ser nye løsninger på ting.

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø med en bred sammensatt kompetanse og erfaringsbakgrunn
 • Positive og engasjerte medarbeidere med stor interesse for fagområdene sine
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver der du kan påvirke din egen arbeidshverdag
 • Gode velferdsordninger og generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjelder videreutdanning, kurs og opplæring
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, som gir gunstige pensjons- og lånevilkår
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Moderne kontorbygg i Førde sentrum, med eget treningsrom og kantine
 • IA-bedrift

Lønn og stillingstittel blir fastsatt på grunnlag av kvalifikasjoner og ansiennitet. Stillingen er utlyst som rådgiver/seniorrådgiver stillingskode 1434/1364. For særlig godt kvalifiserte søkere kan ansettelse som spesialrådgiver kode 1220 vurderes. Det blir trukket 2 prosent til innskudd i Statens pensjonskasse. Stillingen har en prøvetid på seks måneder.

Dersom du ønsker å reservere deg fra å stå på offentlig søkerliste må du opplyse om dette, og grunngi hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ditt om reservasjon ikke blir tatt til følge, varsler vi deg på forhånd.

Å være inkluderende og mangfoldige ser vi på som en styrke. Vi ønsker ansatte med ulik kompetanse, ulike fagkombinasjoner, ulike perspektiv og ulik livserfaring. Vi legger til rette for ansatte som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan til for eksempel være tekniske hjelpemiddel, tilpassing av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Lotteri- og stiftelsestilsynet Kulturbilde