Luster kommune Hovedbilde

Tunvert - Verdsarven Urnes stavkyrkje

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Sommerjobb

Om stillinga

Ved verdsarven Urnes stavkyrkje søkjer me tre driftige tunvertar for sommarsesongen 2023. Me søkjer deg som interessere deg for lokal- og kulturhistorie, som vil være med på å formidle denne, og halde området rundt verdsarven ved like.

Arbeidsoppgåver

  • Skjøtsel av kulturlandskapet - plenklypping, luking, beskjering
  • Søppelhandtering/reinhald
  • Formidling
  • Besøkshandtering/publikumskontakt

Opplæring i skjøtselsarbeid, bruk av utstyr, samt i historia til staden og verdsarven vil bli gitt.

Om deg

  • Likar å jobbe ute og drive med fysisk arbeid
  • Interessert i å lære
  • God til å samarbeide
  • Sjølvstendig
  • Positiv

Vi tilbyr

Arbeidsperiode: turnus på 5-6 veker, etter avtale, i perioden 15.05– 20.08. Informer i søknaden i kva periode du kan jobbe.

Luster kommune Kulturbilde