Luster kommune Hovedbilde
Luster kommune

Luster kommune

Rådhusvegen 1

http://www.luster.kommune.no

postmottak@luster.kommune.no

Kontakt

Rådmann Jarle Skartun

postmottak@luster.kommune.no

576 85 500

Om oss

Luster kommune ligg ved Sognefjorden og har om lag 5000 innbyggarar. I kommunen finn ein naturperler som Jostedalsbreen, Jotunheimen og Breheimen, og det er svært gode vilkår for friluftsliv.

For natur- og kulturinteresserte er Luster eit eldorado. Reiselivet er difor vorte ei viktig næring, med godt utbygde hotell, gjesteheimar, pensjonat, campinganlegg og hytteutleige.

Næringslivet er variert og spenner frå tradisjonelt landbruk til mange moderne industriverksemder og stadig meir variert servicenæringar. Luster er ein kraftutbyggingskommune med god og velordna økonomi.

Kommunen har eit aktivt kulturliv. Det er full barnehagedekning, ein desentralisert skulestruktur, ein aktiv regional musikkskule, idrettshall, bade- og symjeanlegg, vintersportssenter og mykje meir.

Kommunesenteret Gaupne ligg om lag 25 minuttar køyretid frå utdannings- og regionsenteret Sogndal.


Bilde 1: Kommunesenteret Gaupne (Gunnlaug Saur)
Bilde 2: Gaupne barnehage på Molden (Gaupne barnehage)

Velkommen til Luster!
Luster kommune Kulturbilde

Ledige stillingar

Type Stilling Stad Tilsettingsform Publiseringsdato
Miljørettleiar/fagarbeidar/assistent - grunnskule og SFO Luster Fulltid 10-03-2023
Rektor/styrar Luster Fulltid 10-03-2023
Rektor/styrar Skjolden Luster Fulltid 10-03-2023
Sjukepleiar/Vernepleiar/Helsefagarbeidar Luster Deltid 10-03-2023
Pedagogisk leiar og barnehagelærar Luster Fulltid 10-03-2023
Fagarbeidar barnehage Luster Fulltid 10-03-2023
Lærar Luster Fulltid 10-03-2023
Styrar barnehage Luster Fulltid 10-03-2023
Prosjekt- og byggjeleiar Luster Fulltid 03-03-2023
Tunvert - Verdsarven Urnes stavkyrkje Luster Fulltid 03-03-2023