Trainee: Digitaliseringsrådgjevar Bilde

Vil du vera med på å forma framtida for digitalisering og bruk av digitale verktøy?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Trainee: Digitaliseringsrådgjevar Ullensvang kommune Ullensvang Trainee
Ullensvang kommune Logo

Ullensvang kommune

Opheimsgt. 31, 5750 Odda
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Øystein Undem
404 99 453

Søknadsfrist

15. mars 2024

Du søker traineestilling hos Ullensvang kommune, men søknaden sender du til Framtidsfylket.

Digitale tenester i Ullensvang kommune inviterer deg til å bli ein del av vårt lag som trainee innan prosjekt- og prosessleiing. Dette er sjansen til å setje ditt preg på ei stilling som gir deg moglegheita til å forbetra og effektivisera digitale prosessar. Du vil ha ein direkte innverknad på korleis vår organisasjon arbeider med digitale verktøy, både internt og i tenestene vi leverer til innbyggjarane våre. Vi trur dette er draumejobben for deg som er nysgjerrig og ønsker å påverke ein heil kommune gjennom kontinuerleg forbetring.

Som vår nye trainee vil du spela ei nøkkelrolle i regionale- og nasjonale digitaliseringsprosjekt. Du vil få moglegheita til å delta på spanande kurs og seminar som vil styrka både kompetanse og nettverk.

Som ein ekstra bonus er stillinga i friluftshovudstaden Ullensvang; der industri i verdsklasse møter landbruk i ei idyllisk setting som du sannsynlegvis berre har sett på postkort. Ullensvang gir deg moglegheita til å nyte friluftslivet og oppleve fantastisk natur, samtidig som det er eit breitt utval av aktivitetar og fritidstilbod for alle interesser. Velkomen til ein spanande moglegheit for personleg og fagleg utvikling i ein eventyrleg kommune!

Dine hovudoppgåver vil inkludera:

 • Prosessarbeid og kartlegging på tvers av sektorane med hovudfokus på å forenkla og forbetra
 • Gjennomføring av både interne og eksterne prosjekt i samarbeid med ulike samarbeid for digitalisering
 • Deltaking og gjennomføring av større fagsamlingar
 • Økonomisk oppfølging av prosjekt
 • Bidra til standardisering av prosessar med fokus på digitalisering og effektivisering
 • Gje støtte til dei som leiar ulike prosjekt, men og ha ansvar for eigne prosjekt i traineeperioden

Kvalifikasjonar:
Vi søker etter ein trainee med bachelor, master eller fagskuleutdanning der prosjekt- og organisasjonsleiing er ein viktig del av utdanninga. Rolla krever også at du er har ein sterkt digital kompentanse, så vell som at du er trygg på å kommunisere klart både skriftleg og munnleg.
Andre faktorar vi ser etter i ein trainee er:

 • Ambisjon og motivasjon for å bidra og læra
 • Sjølvstende og evne til å ta initiativ for å gjere ein positiv skilnad, både fagleg og sosialt
 • Vera open for reise til kurs og seminar
 • Modig, nysgjerrig og open for å tenkje stort
 • Førarkort klasse B er ein fordel, men er ikkje eit krav.

Om verksemda
I stillinga vil du jobba tett med verksemdsleiar for digitale tenester og resten av verksemda. Som vår nye trainee blir du ein del av eit lag som set pris på det å vera fagleg dyktig, ærleg og sjølvstendig. Vi har fokus på fagleg utvikling, myndiggjorte medarbeidarar og eit godt sosialt miljø. Digitale tenester har 15 tilsette, samt 4 digitaliseringsrådgjevarar knytt til sektorane.
Verksemda digitale tenester er organisert på følgjande måte:

 • IKT-drift
 • Digitaliseringsteam med dedikerte digitaliseringsrådgjevarar for alle sektorar
 • Dokumentsenter
 • Rådgjevar informasjon og kommunikasjon

Arbeidsplassen din vil vera rådhuset i Odda. Vi tilbyr moglegheit til å jobbe nokre dagar frå andre stader i kommunen eller på heimekontor.
Vi gir deg dei digitale verktøya du treng for å lukkast i jobben.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver
 • Spanande arbeid
 • Løn etter avtale
 • Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen
 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår.

Er du klar for å gjere ein skilnad og ta på deg ein ekte utfordring? Ikkje gå glipp av denne moglegheita. Bli ein del av vårt lag og opplev ein unik moglegheit til å forma framtida i ein av Noregs vakraste kommunar. Ta utfordringa – søk no!

Som Framtidsfylket Trainee får du:

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Vestland fylke
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Eigen mentor i bedrifta som følger deg opp
 • Fellessamlingar med fagleg og sosialt program
 • Studietur til utlandet
 • Vestlandet 💚

Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket-trainee:

 • Minimum bachelor, master eller fagskuleutdanning
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter studium
 • Du må forstå og kommunisere på norsk. Sjå elles arbeidsgjevar sine krav for språkkunnskap.

Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2024 til august 2025.