NAV Økonomiteneste Hovedbilde

NAV Økonomiteneste søker trainee innan økonomi

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Trainee: Økonomi NAV Økonomiteneste Sogndal Trainee
NAV Økonomiteneste Logo

NAV Økonomiteneste

Sognefjordvegen 56
6863 Leikanger
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Kristine Birkeland
92 63 26 19

Søknadsfrist

3. april 2022

Du søker traineestilling hos NAV Økonomiteneste, men søknaden sender du til Framtidsfylket.

Om stillinga

NAV Økonomiteneste er ein intern tenesteleverandør for lønns- og rekneskapstenester til alle NAV sine statlege einingar. Dette inneber mellom anna utbetaling av 562,5 mrd. kroner i årlege ytingar, samt rettleiing for etaten sine 14 000 tilsette. NAV sitt rekneskap utgjer 1/3 av statsbudsjettet, og NAV Økonomiteneste har ei viktig rolle for å sikre god rekneskapskvalitet i NAV. Eininga består av 90 tilsette fordelt på tre seksjonar og er lokalisert på Leikanger

Arbeidsoppgåver

Trainee-stillinga er utviklingsorientert og vi ynskjer å bruke din ferske kompetanse til å vidareutvikle vår organisasjon. Arbeidsoppgåvene er økonomifaglege, gjerne kombinert med teknologi og/eller analysearbeid.

Vi har ei brei oppgåveportefølje og kan kombinere desse arbeidsoppgåvene etter din kompetanse og dine interessefelt. Andre aktuelle fagområder kan vere kundeservice og innhaldsproduksjon til ulike plattformer (video, e-læring, tekst).

Kvalifikasjonskrav

Bachelor- eller mastergrad innanfor økonomi, administrasjon eller IT. Anna relevant utdanning kan og bli vurdert.

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter studium
 • Norsk som arbeidsspråk – muntlig og skriftlig

Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket-trainee:

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter studium
 • Du må forstå og kunne kommunisere på norsk. Sjå elles arbeidsgjevar sine krav for språkkunnskap

Om deg

 • Du er sjølvstendig og strukturert, samtidig som du har gode samarbeidsevner
 • Du har gode analytiske evner
 • Du er initiativrik og utviklingsorientert
 • Du tek ansvar og har gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Eit godt, inspirerande fagleg og sosialt miljø med spennande oppgåver
 • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Gode arbeidstidsordningar med fleksitid og treningstime i arbeidstida.
 • Moglegheit for ein hybrid arbeidskvardag med ein kombinasjon av oppmøte på arbeidsplassen og heimekontor
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar
 • Løn etter avtale

Som Framtidsfylket Trainee får du:

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Vestland fylke
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2022 til august 2023.

NAV Økonomiteneste Kulturbilde