Trainee: Marknadsføring Bilde

Vil du jobbe med marknadsføring hos Musea i Sogn og Fjordane?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Trainee: Marknadsføring Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane Gloppen Trainee
Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane Logo

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane

Gota 16
6823 Sandane
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Henning A. Hellebust
900 58 669

Søknadsfrist

19. juni 2023 Søk på stillinga her

Du søker direkte til Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane på denne traineestillinga.

Søk traineestilling

Vi tilbyr ei spennande og variert traineestilling for deg som ønsker å utvikle deg innan marknadsføringsfaget. Som trainee hos oss vil du jobbe med å gjere tilboda ved musea våre betre kjent. Du produserer innhald som fenger og formidlar alt det vi har å by på. Du har eit godt blikk for visuell kommunikasjon og kan bruke digitale kanalar til å skape engasjement og besøkslyst. Og du følger med på tal og statistikkar slik at vi blir enda meir treffsikre i vår marknadskommunikasjon.

Samlingane våre spenner frå urban kunstscene til eldgamle bygningar og skikkar. Frå pulserande historiske kystsamfunn til malaren Nikolai Astrup sitt småbruk i Jølster. Frå lafta utedassar og eksport av kvernsteinar i vikingtida, til ein Ford Escort frå 1980-talet og rykande ferske kunstinstallasjonar. Noko for ein kvar smak, og mykje potensiale å ta ut i vår marknadskommunikasjon. Vi har til dømes ein Instagramkonto som skal re-brandast og byggjast opp. Kanskje du kan vere ein nøkkelperson i det arbeidet?

Dette håpar vi du kan hjelpe oss med:

 • Skape marknadsinnsikt
 • Bistå og utvikle marknadskommunikasjon i SoMe-kanalar
 • Bistå dei 12 enkeltmusea våre i deira marknadskommunikasjon, og gje råd og hjelp med verktøy som Facebook Business Manager
 • Innhaldsproduksjon
 • SEO – søkemotoroptimalisering
 • SEM – søkemotormarknadsføring

Vi kommuniserer på nynorsk, så du må beherske dette godt.

Ettersom det vert ein del reiseverksemd mellom våre 12 museum, vil du også ha behov for førarkort og bil i denne stillinga.

Dette er oss

Musea i Sogn og Fjordane driftar og utviklar tolv ulike museum mellom fjord og fjell i Sunnfjord, Nordfjord og Sogn. Årleg gjev vi nær 40 000 innbyggarar og tilreisande kunnskap og opplevingar innan kulturhstorie og kunst. Vi har eit mål om å auke dette talet til 70 000 dei neste tre åra. Det håpar vi du vil vere med å bidra til!

Vi har kring 70 faste tilsette medarbeidarar og fleire mellombels tilsette i sesong. Museumsvertar, museumspedagogar, museumsleiarar, konservatorar, handverkarar og administrasjon med fleire jobbar på dei ulike musea. Vi er ein mangfaldig organisasjon og hos oss vil du oppleve både å møte fagnerden som helst vil sitje for seg sjølv, og den veldig pratsame kollegaen, mykje latter og opne dører. Elles likar vi å samle heile organisasjonen nokre gongar i året for fagleg og sosialt påfyll, og fleire av våre kollegaer er flinke til å finne på kjekke ting i lag også etter jobb. Vi trur du vil ha det kjekt med å bli kjent med dei ulike miljøa våre og eigenartane deira.

Arbeidsstad:

Fellesadministrasjonen som du skal jobbe i sit på Sandane, men vi ønsker å finne ei fleksibel løysing for deg. Du må også pårekne ein del reising rundt på dei ulike musea våre for å produsere innhald, bygge relasjonar og kunnskap.

Send inn ein søknad innan 19. juni, så høyrer du frå oss.

Som Framtidsfylket-trainee får du:

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Vestland fylke
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur
 • Vestlandet 💚

Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket-trainee:

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter studium
 • Du må forstå og kunne kommunisere på norsk. Sjå elles arbeidsgjevar sine krav for språkkunnskap

Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august/september 2023 til august 2024.

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane Kulturbilde