Trainee hos Osland Havbruk Bilde

Har du interesse for bærekraftig mat og havbruk, og ønsker en spennende og variert start på karrieren?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Trainee hos Osland Havbruk Osland Havbruk Høyanger Trainee
Osland Havbruk Logo

Osland Havbruk

Sørsidevegen 2966
5962 Bjordal
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Arnstein Bråten
577 10 102

Søknadsfrist

8. juli 2022

Du søker traineestilling hos Osland Havbruk , men søknaden sender du til Framtidsfylket.

Om stillinga

Som Osland Trainee i Osland Havbruk blir du engasjert for ein periode på 1 år og får i perioden sjå heile kretsløpet innenfor vår verdikjede. Du startar og vil ha din fasteplass i Osland sin administrasjon, men i løpet av året vil du sjå heile verksemda i og med at du får være innom fleire av faga vi leverer administrativt. Det vil sei Kvalitet og hms-avdeling, rekneskap, produksjonskontroll og innovasjon. I løpet av året vil du ha ein kontaktperson, men du vil få ta del i fleire av faglederene sine arbeidsdagar og være med å bidra for videre utvikling og vekst.

Du vil delta i Framtidsfylket trainee. Ei traineestilling byr på brei arbeidserfaring, personleg utvikling og nye nettverk. Som trainee er du tilsett i ei bedrift i Vestland i eitt år.

Vi tilbyr deg:

 • Ein unik overgang frå studieliv til arbeidsliv
 • Innsyn i næringslivet i Vestland
 • Eigen mentor i Osland som følger deg opp
 • Fellessamlingar med fagleg og sosialt program... og her vil du oppleve varke Vestland
 • Studietur til utlandet
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Gøy, gøy, gøy

Verdikjeden til Osland går i kretsløp frå rogn til regnbogeaure ut til marknaden. Vår aktivitet skapes av våre tilsette, men også saman med eksterne, sektormyndigheter og leverandører, regulatorer og virkemiddelsapparat. Som Osland Trainee får du førstehåndserfaring frå oppdrettaren sjølv og uansett kor du seinare ynskjer å arbeide har du med deg ei viktig erfaring. Vi ynskjer å gi Osland trainee et bredt utgangspunkt å ta med seg vidare i yrkeskarriera og trives du godt er det store muligheter for anna arbeid etter året er avslutta.

Har du utdanning på bachelor – eller masternivå i administrative fag eller fagbrev innan kontorfaget og har interesse for havbruk. Da er du kanskje den vi er på jakt etter. Du kan maksimalt ha tre år med arbeidserfaring etter avslutta utdanning.

Stillinga krever norsk språk, skriftelig og muntlig.

Det er ein intensjon å tilby traineen fast tilsetting etter avslutta traineeår.

Opplysninger om Osland Trainee, ved å kontakte:

Arnstein Bråten
arnstein@osland.no
Kvalitet og HMS-leiar

Marte Hatlevik
Marte.hatlevik@osland.no
CFO

Om deg

Du er:

 • Positiv og nysgjerring
 • Kreativ og initiativrik
 • Strukturert og presis
 • Lærevillig
 • Interessert i data og digitalisering

Vi tilbyr

 • Spennande arbeidsoppgåver i næring i utvikling
 • Praksisperiode som gir grunnlag for vidare arbeid i næringa.
 • Moglegheit til å bygge bred kompetanse og til å bli kjent med næringa.
 • Deltaking i bransjespesifikke ungdomsnettverk
 • Lønn etter utdanningsnivå og i tråd med selskapets ordningar.
 • 5 vekers ferie og regulering etter arbeidsmiljøloven. Det vil sei at arbeidsperioden er frå 1. august til 23. juni 23.
Osland Havbruk Kulturbilde