Osland Havbruk  Hovedbilde
Osland Havbruk

Osland Havbruk

Sørsidevegen 2966
5962 Bjordal

http://www.osland.no

post@osland.no

Kontakt

577 10 102

Om oss

Osland Havbruk AS blei stifta av Erling Osland i 1963 og er definitivt som ei av pionerbedriftene innen havbruk i Norge. Vi er lokalisert i Sognefjorden, som er djup, vill og vakker, er som skapt for produksjon av laks og aure.

Vi har moderande produksjonsutstyr i alle ledd, fokus på miljø og framtidsretta produksjon frå rogn til ferdig slaktefisk.

Osland Havbruk er i dag eigd av Erik J Osland som er tredje genrasjon Osland.

Det beste med å jobbe med oss

Våre tilsette i Osland Havbruk AS, Osland Stamfisk AS og Osland Settefisk AS utgjer Team Osland. Til saman har om lag 45 fagfolk med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver arbeidsplassen sin her. Nokre har høgare utdanning mens andre er praktikarar med tiår med erfaring. Det er samansetninga av kompetansen til desse som dannar grunnlaget for arbeidet utført. Det er denne staben som utgjer Osland Havbruk.

Osland Havbruk  Kulturbilde

Ledige stillingar