Trainee: Produktutvikler Bilde

Har du lyst til å vere med å utvikle nye produkt og tenester til våre kundar?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Trainee: Produktutvikler Enivest Sunnfjord Trainee
Enivest Logo

Enivest

Firdavegen 5, 6800 Førde, Norge
6800 Førde
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Stig Myrmel, Utviklingssjef
97054379

Søknadsfrist

15. mars 2023

Du søker traineestilling hos Enivest, men søknaden sender du til Framtidsfylket.

Om stillinga

Som produktutvikler i Enivest vil du vere med å utvikle nye produkt og tenester til privat- og bedriftskundar, samt utforske moglege strategiske samarbeid. Det betyr at du trivast med å følgje med på kva som rører seg i marknaden, og har eit auge for samfunnstrender og forbrukeradferd. Du er oppteken av nyskaping og innovasjon, og du trivast i eit dynamisk og skapande miljø.

Som produktutvikler vil du jobbe i tett grensesnitt med alle fagmiljøa i Enivest.

Som trainee kan vi gje deg ein spennande start på karrieren din, i eit innovativt og lærerikt miljø. Du får ein eigen mentor som sørger for di faglege og personlege utvikling. Vi kan gi deg konkurransedyktig løn og moglegheit for fast tilsetting.

Arbeidsoppgåver

 • Bidra til å utvikle nye produkt
 • Vere med å vidareutvikle eksisterande produkt
 • Delta aktivt i det interne utviklingsarbeidet
 • Prosjektering, planlegging og prosjektleiing for innføring av nye produkt og tenester
 • Overvake, strukturere og analysere kundar, konkurrentar og marknad
 • Samarbeide tett med andre funksjonar i selskapet
 • Oppfølging av leverandørar og samarbeidspartnarar

Ynskja kvalifikasjoner

 • Høgare relevant utdanning
 • God teknologiforståing
 • God kommersiell forståing
 • Gode skriftlege og muntlege kommunikasjonsevner

Personlege eigenskaper

 • Engasjert og framoverlent
 • Interesse for teknologi og produktutvikling
 • Interesse for samfunnstrender og forbrukeradferd
 • Kreativ og initiativrik
 • Kan jobbe både sjølvstendig og i tverrfaglege team
 • Trives med ein aktiv arbeidskvardag

Vi kan mellom anna tilby

 • Ei spanande stilling med ein viktig funksjon hjå ein leiande aktør
 • Gode utviklingsmoglegheiter
 • Fagleg dyktige kollegaer
 • Framoverlent organisasjon som satser på sine tilsette
 • Konkurransedyktig løn og vilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Kollektiv bonusordning
 • Kjekke firmaturer

Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket-trainee:

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter studium
 • Du må forstå og kunne kommunisere på norsk. Sjå elles arbeidsgjevar sine krav for språkkunnskap

Som Framtidsfylket-trainee får du:

 • Einspennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Vestland fylke
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eitmangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og einutanlandstur

Du vil jobbe som trainee hos oss i ett år – fra august 2023 til august 2024.

For nærare opplysningar om stillinga kan du kontakte:

Stig Myrmel, Utviklingssjef
E-post: stig.myrmel@enivest.no
Tlf: 97054379

Enivest AS er eit teknologiselskap i vekst. Selskapet vart skipa i år 2000, og er i dag ein leiande aktør på nordvestlandet. Enivest leverer fiber til over 22.000 privatkundar og 2.000 bedriftslinjer. I tillegg til fiber leverer Enivest tenester som TV- og strøymetenester frå Telia, telefoni og WiFi-løysingar. Vi er 60 tilsette med tyngda fordelt på hovudkontoret i Førde, og ved avdelingskontora på Sandane, Sogndal og Florø. Sjå meir om Enivest på nettstaden vår: www.enivest.no