Enivest

Enivest

Firdavegen 5, 6800 Førde, Norge
6800 Førde

http://www.enivest.no

profil@enivest.no

Kontakt

570 09 100

Om oss

Enivest AS er eit breibandsselskap i sterk positiv utvikling som arbeider aktivt med integrasjon av ulike tenester innanfor internett, datakommunikasjon, TV, lagringsteneste, telefoni med meir. Vi er vel 60 tilsette fordelt på hovudkontor i Førde og avdelingskontor på Sandane. Målt etter tal kundar og omsetnad er Enivest AS den største IKT verksemda i Sogn og Fjordane.

Enivest er ein regional internettleverandør som har ca. 20.000 privatkundar og 2.000 bedriftslinjer. På privatmarknaden leverer vi 16.500 kundar på fiber, og resterande kundar blir leverte på radio og DSL. Vi tilbyr breiband og tenester til både private, bedrifter og det offentlege. Gjennom distribusjonsavtale med Telia leverer vi Norges beste TV-tilbod.

Enivest står i dag som ein betydeleg og framtidsretta aktør med levering av breiband via fiber som hovudprodukt. Årleg knyt vi over 2500 nye kundar til Enivest sitt fibernett. Vi jobbar kvar dag for at så mange som mogleg i regionen vår skal få tilgang til høghastigheits internett og relaterte tenester.

Ledige stillingar