NAV Økonomiteneste Hovedbilde

Er du ein utviklingsorientert teknolog på jakt etter draumejobben mellom fjell og fjord?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Teknolog NAV Økonomiteneste Sogndal Fulltid
NAV Økonomiteneste Logo

NAV Økonomiteneste

Sognefjordvegen 56
6863 Leikanger
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Ingeborg Husabø Bjørseth
48294414

Søknadsfrist

5. februar 2023 Søk på stillinga her

Om stillinga

Då er dette jobben for deg! Vi i NAV Økonomiteneste (ØT) jobbar kvar dag for å tilby effektive tenester som støttar det viktige samfunnsoppdraget til NAV, og no ser vi etter deg som vil jobbe med automatisering av økonomiprosessar og bidra til utvikling på nye område.

NAV Økonomiteneste ligg i front i NAV når det gjeld bruk av RPA. Vi har dei siste åra implementert RPA-teknologi (Robotic Process Automation) for å gjere arbeidsprosessane meir effektive og frigjere verdifull tid. Vi har i dag om lag ti prosessar i drift, og RPA-teamet hjå oss sørger for utvikling, drift og vedlikehald. Du vil bli ein del av dette teamet, og du vil på denne måten bidra til å auke rekneskapskvaliteten i NAV ved hjelp av automatiserte kontrollar.

På økonomiområdet implementerer NAV no fleire nye løysingar, og også her har vi behov for din kompetanse. Vi skal ta i bruk eit nytt finansielt datavarehus (Snowflake) og nye verktøy for budsjett, prognose og rapportering. Her kan du mellom anna få moglegheit til å lære deg å utvikle i nye BI-verktøy som MicroStrategy og ThoughtSpot.
Nye løysingar på økonomiområdet i NAV vil gi både auka effektivitet og heve rekneskapskvaliteten i NAV, men det vil i tillegg gi våre medarbeidarar ein ny arbeidskvardag i nye verktøy. I dette ligg det mange moglegheiter for digital kompetanseheving, og du vil få ei sentral rolle i den digitale reisa til ØT.

Hjå oss får du moglegheit til vere med og forme stillinga sjølv. NAV IT har eit stort, framoverlent IT-miljø som du vil bli ein del av, både gjennom samarbeid og kompetanseheving. Oppgåver og innhald i stillinga vil kunne utvikle seg i takt med arbeidsgjevar sitt behov, samt din kompetanse og dine interesser.

Arbeidsoppgåver

 • Overordna ansvar for IT-utvikling ved ØT
 • Teamleiar for RPA-teamet
 • Designe, utvikle og programmere RPA-prosessar i samsvar med NAV sitt rammeverk og retningslinjer
 • Planlegge og gjennomføre produksjonssettingar, endringar og forbetringar på eksisterande RPA-prosessar
 • Sikre stabil drift og produksjon av RPA-prosessar og sørge for god dokumentasjon av prosessane
 • Bidra i implementeringa av nye økonomiløysingar i NAV
 • Sikre at ØT følger med på den digitale utviklinga, ved å delta på relevante arenaer for kompetansedeling både i og utanfor NAV.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høgare utdanning på minimum bachelornivå, eller du har relevant arbeidserfaring som kan kompensere for lågare utdanningsnivå
 • Gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg
 • God prosess- og forretningsforståing

Det er ynskjeleg at du har

 • Erfaring med RPA, i UiPath eller tilsvarande programvare
 • Erfaring med programmeringsspråk som Visual Basic, C# eller andre
 • Interesse for å lære nye teknologiar og trendar innanfor IT
 • Kjennskap til generell IT-utvikling og drift

Om deg

Er du ein utviklingsorientert teknolog på jakt etter draumejobben mellom fjell og fjord? Då er dette jobben for deg! Vi i NAV Økonomiteneste (ØT) jobbar kvar dag for å tilby effektive tenester som støttar det viktige samfunnsoppdraget til NAV, og no ser vi etter deg som vil jobbe med automatisering av økonomiprosessar og bidra til utvikling på nye område.

Du har ein genuin interesse for teknologi og utvikling, og du likar å dele din kunnskap med andre. Du jobbar godt både sjølvstendig og saman med andre, og du har evne til å prioritere mellom oppgåver. Du er ein lagspelar som bidreg positivt i teamet du er ein del av, samstundes som du har evna til å ta leiing og sikre framdrift og kontinuitet når dette trengs. Du er god på å sjå det store biletet, og kan sette deg inn i nye fagområde og arbeidsprosessar.

Vi tilbyr

 • Eit godt, inspirerande fagleg og sosialt miljø med spennande oppgåver
 • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Familievenleg personalpolitikk med gode velferdsordningar
 • Gode arbeidstidsordningar med fleksitid og treningstime i arbeidstida
 • Lønn som rådgjevar/seniorrådgjevar i lønnsspenn kr 526 100 – 626 300 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse


Arbeidsstad er Leikanger, og vi praktiserer hybrid arbeidsplass med moglegheit for heimekontor.

NAV Økonomiteneste Kulturbilde