Skjøtselsarbeidarar ved Selja kloster og helgenanlegg Bilde

Skjøtselsarbeidarar ved Selja kloster og helgenanlegg

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stad kommune Stad Sommerjobb

Om stillinga


Om stillinga

Stad kommune har ledige 3 stillingar som skjøtselsarbeidarar ved Selja kloster og helgenanlegg i perioden 01.06.2023 - 15.08.2023.

Selja kloster og helgenanlegg er eit freda kulturminne og eit viktig reisemål for pilegrimar og turistar i Stad kommune. For å ta vare på ruinane og vise dei fram frå si beste side, må anlegget og kulturlandskapet rundt vere velstelt. Arbeidsoppgåvene er å vedlikehalde grøntanlegget i og rundt klosterruinane gjennom grøn skjøtsel, etter rettleiing frå Stad kommune og Vestland Fylkeskommune.

Arbeidsoppgåver

  • Grøn skjøtsel av kulturlandskapet: klipping av gras, rydding og luking av ugras, både ved manuelt arbeid og ved bruk av motoriserte reiskapar.
  • Andre oppgåver kan kome i tillegg. Det kan vere aktuelt med eit samarbeid med innbyggartorget, prestegarden og BUA i Selje om vedlikehald, utlån av utstyr og andre oppgåver.

Kvalifikasjonskrav

  • Du må vere over 15 år
  • Båtførarprøva er ein fordel
  • Erfaring med bruk av motoriserte reiskapar slik som kantklippar og grasklippar.

Om deg

I arbeid med grøn skjøtsel på Selja søkjer vi deg som både likar å jobbe sjølvstendig og saman med andre, er praktisk anlagt og er glad i å gjere praktisk arbeid ute.
Du er nøyaktig og pliktoppfyllande, flink til å sjå kva som må gjerast og har gjerne erfaring frå liknande arbeid. Forståing for den kulturhistoriske verdien på Selja kloster.

Vi tilbyr

  • Ein triveleg feriejobb i eit historisk område
  • Transport med båt til og frå Selja
  • Løn etter tariff
  • Du vil få opplæring i bruk av motoriserte reiskapar med fokus på tryggleik.

Vi ber om at du lastar opp vitnemål, attestar og referansar saman med søknaden.

Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unnatak må grunngjevast.

Dersom du har spørsmål om stilingane kan du ta kontakt med prosjektleiar for Selja kloster, Bjørn Jensen eller einingsleiar lokal samfunnsutvikling, Tonje Ramse Trædal.