Luster kommune Hovedbilde

Sjukepleiar/vernepleiar

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Det er ledig 100% fast stilling frå 01.11.2022.

Arbeidsoppgåver

 • Sjukepleiefaglege ansvars- og arbeidsoppgåver
 • Yte pleie og omsorgsstenester på sjukeheimen.

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiar.
 • Relevant praksis.
 • Evne til å arbeide aktivt, systematisk, målretta og løysingsorientert - saman med andre.
 • Personlege eigenskapar vil verta vektlagde.


Særskild for stillinga

 • Dei som søkjer må vere fleksible og motiverte i høve det å:
 • Gjennomføre naudsynt kompetanseutvikling, under dette hospitering.
 • Bidra til kompetansedeling.
 • Arbeide fleksibelt og behovsbasert mot/i andre avdelingar og team i pleie og omsorg.
 • Tilsett må legge fram politiattest.
 • Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande lov, forskrift og tariffavtalar, i tillegg årleg lønskompensasjon.
 • Stillinga har tredelt turnus med arbeid kvar tredje helg/evt 4. kvar helg langvakter

Om deg

Me legg vekt på

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og evner til å arbeide sjølvstendig

Vi tilbyr

 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
Luster kommune Kulturbilde