Luster kommune Hovedbilde

Sjukepleiar omsorgsplass

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Me søker ein sjukepleiar som kan arbeide fleksibelt innan Heimetenesta omsorgplass ved Gaupne omsorgssenter.

Arbeidsoppgåver

Hovudoppgåva er å utøve klinisk sjukepleie som sikrar god fagleg kvalitet der brukarane sine behov- og rettar vert godt ivareteken.

Kvalifikasjonskrav

 • Off. godkjent sjukepleiar med positivt engasjement for sjukepleiefaget
 • Må ha førarkort klasse B

Om deg

Me legg vekt på

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og evner til å arbeide sjølvstendig
 • Fleksibilitet
 • Løysningsorientering

Vi tilbyr

 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
 • Meiningsfulle, varierte og fagleg spanande arbeidsoppgåver
 • Årsturnus med moglegheit for individuell tilpassing av turnus
 • Gode moglegheiter for å bidra til utvikling av tenestetilbodet
 • Turnus med jobb kvar 3. helg
Luster kommune Kulturbilde