Luster kommune Hovedbilde

Sjukepleiar KA

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Luster kommune søkjer medarbeidar til 100 % vikariat som sjukepleiar ved kortidsavdelinga på Gaupne omsorgssenter med KAD senger og HT frå 01.12.22.

Arbeidsoppgåver

Hovudoppgåva er å utøve klinisk sjukepleie som sikrar god fagleg kvalitet der brukarane sine behov- og rettar vert godt ivareteken

Kvalifikasjonskrav

 • Off. godkjent sjukepleiar med positivt engasjement for sjukepleiefaget
 • Må ha førarkort klasse B

Om deg

Me legg vekt på:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og evner til å arbeide sjølvstendig
 • Fleksibilitet
 • Løysingsorientering

Vi tilbyr

 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
 • Meiningsfulle, varierte og fagleg spanande arbeidsoppgåver
 • Årsturnus med moglegheit for individuell tilpassing av turnus
 • Gode moglegheiter for å bidra til utvikling av tenestetilbodet
 • Tredelt turnus
 • Turnus med jobb 4. kvar helg, langvakter på helg
Luster kommune Kulturbilde