Luster kommune Hovedbilde

Sjukepleiar KA 80 %

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Deltid

Om stillinga

Luster kommune søkjer medarbeidar til 80 % fast stilling som sjukepleiar ved kortidsavdelinga på Gaupne omsorgssenter med KAD senger og HT, frå 01.01.23.

Arbeidsoppgåver

Hovudoppgåva er å utøve klinisk sjukepleie som sikrar god fagleg kvalitet der brukarane sine behov- og rettar vert godt ivareteken både på omsorgsplass og KA.

Kvalifikasjonskrav

 • Off. godkjent sjukepleiar med positivt engasjement for sjukepleiefaget.
 • Du må ha førarkort klasse B.

Om deg

Me legg vekt på

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og evner til å arbeide sjølvstendig
 • Personlege eigenskapar
 • Fleksibilitet
 • Løysingsorientering

Vi tilbyr

 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
 • Meiningsfulle, varierte og fagleg spanande arbeidsoppgåver
 • Årsturnus med moglegheit for individuell tilpassing av turnus
 • Gode moglegheiter for å bidra til utvikling av tenestetilbodet
 • 3. delt turnus
 • Turnus med jobb 3. kvar helg
Luster kommune Kulturbilde