Senior rekneskaps- og økonomirådgjevar Bilde

Ta utfordringa og søk på ny økonomistilling i energikonsernet Sognekraft

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Senior rekneskaps- og økonomirådgjevar Sognekraft AS Vik Fulltid
Sognekraft AS Logo

Sognekraft AS

Røysavegen 1
6893 Vik i Sogn
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Bente Vangsnes
906 95 180

Søknadsfrist

27. november 2023 Søk på stillinga her

Ønskjer du å jobbe i eit energikonsern som er med og utviklar lokalsamfunnet i Sogn? I økonomiavdelinga til Sognekraft-konsernet er det aukande oppdragsmengde og me opprettar derfor ny stilling som senior rekneskaps- og økonomirådgjevar. Er du den me ser etter?

Senior rekneskaps- og økonomirådgjevar

Som rekneskaps- og økonomirådgjevar arbeider du med rekneskap og rådgjeving overfor dotterselskapa i konsernet, som nettselskapet, vasskraftproduksjon eller fiberselskapet. I tillegg er det ei rekkje selskap vi leverer rekneskapen til. I denne rolla følgjer du tett selskapa og optimaliserer deira posisjon i høve forretningsutvikling og drift.

Ansvarsområde

• Rekneskapsføring, periodiske avslutningar, rapportering, årsoppgjer og skattemelding for selskap i konsernet

• Kvalitetskontroll og oppfølging

• Økonomisk rådgjeving

• Vere med å effektivisere arbeidsprosessar

• Vere ein naturleg sparringspartnar og rådgjevar for både kollegar og selskapa i konsernet

Faglege kvalifikasjonar

• Bachelor eller mastergrad innan økonomi, rekneskap eller revisjon

• Fordel om du er statsautorisert rekneskapsførar

• Minimum 3 års relevant arbeidserfaring med regnskap og/eller revisjon

• God systemforståing og gjerne erfaring med Visma, samt årsavslutnings-programmet Maestro.

• Kompetanse innafor aktuelle regelverk

• God skriftleg og munnleg evne til formidling

Personlege eigenskapar

Du kan og likar rekneskapsfaget, og er analytisk og strukturert. Du jobbar planmessig og sjølvstendig og leverer på fristar. Du er ein lagbyggjar som skapar gode relasjonar og samarbeider på tvers av avdelingar og selskap.

Me tilbyr

• Moglegheit for personleg og fagleg utvikling

• Spanande og variert arbeidsdag

• Gode pensjons- og forsikringsvilkår

• Vere ein del av eit energikonsern i vekst og utvikling

Stillinga har kontorstad på hovudkontoret i Vik.

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande prat med konserndirektør økonomi og finans Bente Vangsnes tlf. 906 95 180 for meir informasjon.