Sognekraft AS Hovedbilde
Sognekraft AS

Sognekraft AS

Røysavegen 1

http://www.sognekraft.no

jobb@sognekraft.no

Kontakt

Gro Fjærestad

jobb@sognekraft.no

97038117

Om oss

Konsernet Sognekraft produserer og forvaltar fornybar energi. Konsernet si verksemd omfattar produksjon, distribusjon og sal av energi, breiband og tenester knytt til desse kjerneområda. Dotterselskapet Sognekraft Produksjon AS eig og er medeigar i kraftverk med total produksjon på 713 GWh. Dotterselskapet Sygnir AS eig, driftar og forvaltar selskapet sitt regional -og distribusjonsnett på 1900 km. Sognenett AS tilbyr fiber til bedrifter og privatkundar i Sogn. Det er om lag 140 tilsette i konsernet med hovudkontor i Vik og avdelingar/montørbasar i Sogndal, Balestrand, Lærdal og Aurland.

Ledige stillingar