Luster kommune Hovedbilde

Rådgjevar - landbruk

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Det er ledig stilling som rådgjevar med oppgåver som i hovudsak vil vera knytta til landbruksnæringa i Luster kommune.

Arbeidsoppgåver

Arbeid med forvaltningssaker, søknads-/tilskotsordningar og utviklingsoppgåver vil vera sentrale i stillinga.

Stillinga inngår i avdeling for landbruk/natur og næring og i eininga for forvaltning og utvikling i kommunen. Me har her eit gåande utviklingsarbeid som tilseier at organisering og oppgåver er gjenstand for drøfting og ev endringar.

Luster kommune er ein stor landbrukskommune med gode tilhøve for hagebruk, husdyrnæringane, skog og utmarksnæring. Landbruksnæringa er i endring og utvikling som vil få utfordrande oppgåver som skal handsamast og forvaltast dei neste åra. Kommunen vil aktivt delta i dette arbeidet med satsing på landbruksnæringa.

Kvalifikasjonskrav

Me søkjer deg som fortrinnsvis:

 • Har god kjennskap til fagområdet og evne til å bidra til god fagleg kvalitet i kommunal forvaltning.
 • Har erfaring frå landbruksforvaltning og/eller landbruksorganisasjon.
 • Har relevant høgare landbruksfagleg utdanning, og relevant arbeidserfaring.
 • Har kjennskap til relevant lovverk, forskrifter, nasjonale føringar og retningslinjer, m.m. -Er flink til å kommunisere skriftleg og munnleg.
 • Har erfaring frå og interesse for prosessar og prosessleiing i plan og utviklingsarbeid og/eller prosjektleiing.
 • Kan samarbeide og kommunisere med næringsdrivande innan landbruksnæringa, fagfolk/fagmiljø i kommunen og overordna/sidestilte mynde.

Vi tilbyr

 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn og tilsetting etter avtale
Luster kommune Kulturbilde