Luster kommune Hovedbilde

Rådgjevar - Kommunikasjon

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Er du vår nye rådgjevar? Då ein av våre kollegaer skal ut i permisjon treng me vikar i 100% stilling. Me er på jakt etter ein lagspelar som trivst med varierte arbeidsoppgåver og utfordringar.

Vikariatet er frå 01.05.2023 – 30.04.2024, med moglegheit for forlenging.

Kommunikasjonsavdelinga er nyoppretta i 2022 og me er 6 tilsette. Avdelinga arbeider med ekstern og intern kommunikasjon, brukarstøtte og opplæring, digitalisering og utvikling, samt bistå einingane i kommunen med diverse oppgåver.

Arbeidsoppgåver

 • Publisere informasjon på heimeside, sosiale medium, Lustranytt mv.
 • Delta i store og små digitaliseringsprosjekt
 • Rettleie og drive aktiv opplæring og brukarstøtte i fleire system
 • Utvikling av nye løysingar
 • Dagleg drift av infotorget

Kvalifikasjonskrav

 • Fagbrev innan kontor og administrasjonsfaget eller tilsvarande
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning
 • God digital kompetanse
 • God kontroll på M365
 • Erfaring frå offentleg forvaltning

Om deg

Me legg vekt på:

 • Personlege eigenskapar
 • Tek initiativ, er positiv og fleksibel
 • Sjølvstendig, men arbeider og godt i team
 • Løysingsorientert og glad i utfordringar
 • Sjølvgåande og effektiv
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Tilpassingsdyktig, nøyaktig og systematisk
 • Reell kompetanse vil bli vektlagt framfor formell kompetanse

Vi tilbyr

 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår.
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse.
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling.
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Løn etter avtale.
Luster kommune Kulturbilde