Sogn og Fjordane Energi Hovedbilde

Vi jobbar kvar dag med å skape den fornybare framtida - ein jobb som gir meining

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Rådgjevar berekraft Sogn og Fjordane Energi Gloppen Fulltid
Sogn og Fjordane Energi Logo

Sogn og Fjordane Energi

Sørstrandsvegen 227
6823 Sandane
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Ragna Flatla Haugland
93006650

Søknadsfrist

10. september 2023 Søk på stillinga her

Å sikre berekraftige løysingar, og bidra i kampen mot dei store klimautfordringane, er berebjelkar i Sogn og Fjordane Energi (SFE) si verksemd. Vi jobbar kvar dag med å skape den fornybare framtida - ein jobb som gir meining.

SFE byggjer på ei 100 år lang historie som vasskraftprodusent, og har bygd seg opp som ein av dei største produsentane av fornybar energi på Vestlandet. Vi er lokalisert midt i hjartet av Norges fremste region for fornybarressursar, og hentar krafta vår frå vatn og vind, samt våre 100 engasjerte og dyktige medarbeidarar. Vi er eit selskap med høg aktivitet og i positiv utvikling, og ein aktiv bidragsytar til det grøne skiftet.

Vi ser no etter ein ny rådgjevar innan berekraft.

Ansvar og arbeidsoppgåver:

 • Bidra med å vurdere og konkretisere berekraftmål og tiltak som grunnlag for SFE sitt strategiarbeid innan ESG/berekraft. Delta i systematisering av overordna berekraftarbeid og sikre at selskapet leverer på målsettingar
 • Yte aktiv tverrfagleg rådgjeving i våre fornybarprosjekt når det gjeld tiltak og leverandøroppfølging knytt til desse
 • Bidra i å utvikle vår ESG/berekraftsrapportering, fortrinnsvis for klima og miljø (døme klimarekneskap, EU taksonomi for vass- og vindkraft), men også innan andre relevante ESG-tema (døme openheitslova)

Du har:

 • Høgare utdanning innan eitt eller fleire av desse fagfelta; berekraft, klima, miljø, energi, teknologi, økonomi, innkjøp, innovasjon
 • Gjerne relevant erfaring med berekraftsarbeid, til dømes klimarapportering og livssyklusanalysar
 • Gjerne kjennskap til risikokartlegging og bruk av ulike rapporteringsverktøy knytt til ESG-rapportering, til dømes klimarekneskap
 • Førarkort kl. B
 • Gjennomføringsevne og kan vise til konkrete resultat frå tidlegare jobbar

Vi ønskjer ein medarbeidar som har noko erfaring innan kunde-/leverandørkontakt knytt til vurdering av berekraftkriterier i anbod og innkjøp. Kjennskap til energibransjen er dessutan ein fordel.

Du er:

 • Initiativrik og proaktiv
 • Kreativ og utviklingsorientert
 • Analytisk
 • Strukturert og målretta
 • Ein god lagspelar

Vi søker deg med gode relasjonelle evner, som kan samarbeide på tvers av fag og avdelingar/selskap og kommunisere godt på norsk både skriftleg og munnleg. Gode engelskkunnskapar både skriftleg og munnleg er og ein fordel. Du er ein pådrivar, med evne og vilje til å formidle og dele kunnskap og erfaring.

Vi tilbyr eit godt arbeidsmiljø, utviklingsmoglegheiter, konkurransedyktige vilkår, og gode pensjons- og forsikringsordningar. Stillinga vert knytt til "team berekraft" med rapportering til teamleiar som også har personalansvaret.

Arbeidsstad: Fortrinnsvis Sandane, men vi er gjerne fleksible om du er den rette kandidaten

Søknadsfrist: 10. september

Kontaktperson:

Ragna Flatla Haugland
Teamleiar Berekraft
930 06 650

Sogn og Fjordane Energi Kulturbilde